"Công tác Công an phục vụ Hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới"

  • 13/09/2016 16:21
  • 0 bình luận
  • Đức Minh
  • In bài
ANTD.VN - Là chủ đề Hội thảo khoa học do Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội, hôm nay 13-9, dưới sự chủ trì của Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. 

Hội thảo có sự tham dự của Thượng tướng, TS. Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; cùng đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Bộ Tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học trong và ngoài ngành Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự hội thảo khoa học

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự hội thảo khoa học

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: hội thảo nhằm đánh giá những thời cơ, thách thức đối với Việt Nam nói chung công tác đảm bảo ANTT nói riêng, trong quá trình hội nhập quốc tế sắp tới và đề xuất các giải pháp công tác Công an góp phần bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH trong quá trình hội nhập quốc tế của đất nước.

Hội thảo cũng là cơ sở quan trọng giúp lãnh đạo Bộ chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện “Đề án Công tác Công an phục vụ hội nhập quốc tế” và Chiến lược hội nhập quốc tế trong lĩnh vực an ninh, trật tự đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Phát biểu Đề dẫn hội thảo, Thứ trưởng –Thượng tướng Lê Quý Vương đã nêu bật những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong 30 năm đổi mới; những đóng góp to lớn, quan trọng của lực lượng CAND để bảo vệ vững chắc ANQG và giữ gìn TTATXH, duy trì môi trường hòa bình, ổn định phục vụ đất nước hội nhập và phát triển.

Trước hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được gần 90 báo cáo tham luận của Công an các địa phương, các trường CAND và các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu trong và ngoài ngành Công an. gửi đến Ban Tổ chức. Nội dung các báo cáo tham luận hết sức thiết thực, có căn cứ khoa học và thực tiễn cao. Tại hội thảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn 9 báo cáo để tham luận; tập trung đánh giá tình hình, những yếu tố quốc tế, trong nước tác động đến ANQG Việt Nam hiện nay.

Phát biểu kết luận hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm chỉ rõ: hội thảo đã thống nhất được nhận thức về những thời cơ, thuận lợi cần phải tranh thủ, cũng như những thách thức, khó khăn to lớn đặt ra đối với đất nước ta trong giai đoạn sắp tới.

Đồng chí Bộ trưởng nêu định hướng, gợi mở 7 lĩnh vực công tác quan trọng cần tập trung trong thời gian tới. Trong đó, lực lượng Công an phải tiếp tục nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế. Lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương phải tập trung quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về bảo đảm ANTT trong hình hình mới, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết số 22- NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về “Hội nhập quốc tế”...

Bên cạnh đó, cần tiếp tục chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, coi phòng ngừa xã hội là công tác trọng tâm để làm giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. 

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các đơn vị có liên quan tập trung hoàn thiện Đề án lực lượng Công an phục vụ công tác hội nhập quốc tế; hoàn thiện cơ chế phối hợp trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân; tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ANTT, phát triển các mối quan hệ hợp tác đã có giữa Bộ Công an với các đối tác nước ngoài đi vào chiều sâu, ổn định, hiệu quả và từng bước mở rộng các mối quan hệ khác để tranh thủ sức mạnh quốc tế trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền ANQG và TTATXH…

Tin cùng chuyên mục