Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức trong lực lượng CAND được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả

  • 13/10/2020 20:15
  • 0 bình luận
  • ANTĐ
ANTD.VN -  Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Công an Trung ương đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, đạt và vượt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Đạt được những kết quả đó, bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác công an, Đảng bộ Công an Trung ương đã gương mẫu đi đầu trong việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ...

VIDEO

TIN ẢNH

INFOGRAPHIC