Công khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông

  • 09/07/2020 14:42
  • 0 bình luận
  • Hoàng Phong
  • In bài
ANTD.VN - Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 65/2020 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát giao thông (CSGT). Theo nội dung Thông tư, từ ngày 5-8, CSGT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải công khai kế hoạch, điều này sẽ giúp tăng cường tính giám sát, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng vặt.

Theo đó, Thông tư 65 gồm 4 chương, 27 điều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2020 và thay thế Thông tư số 01/2016/TT-BCA ngày 4/1/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông.

Một trong những điểm đáng chú ý của Thông tư 65 đó chính là Điều 14 thông báo công khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát của CSGT. Theo đó, từ 5-8, Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng Công an cấp huyện có trách nhiệm thông báo công khai các kế hoạch tuần tra, kiểm soát theo quy định của Bộ Công an về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, gồm: Kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ; Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề về giao thông; Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên tuyến, địa bàn được phân công phụ trách.

Từ 5-8, CSGT sẽ công khai tất cả những kế hoạch tuần tra kiểm soát

Từ 5-8, CSGT sẽ công khai tất cả những kế hoạch tuần tra kiểm soát


Việc công khai sẽ được niêm yết tại trụ sở tiếp công dân của đơn vị; Đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông hoặc cổng thông tin điện tử của Công an cấp tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông; Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng; Áp dụng các hình thức công khai khác theo quy định của pháp luật.

Nội dung thông báo công khai (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này) gồm: Đơn vị làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; Tuyến đường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; Loại phương tiện, hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát, xử lý và thời gian thực hiện kế hoạch.

Bên cạnh đó, Điều 16, khoản 1 quy định lại về các trường hợp CSGT được dừng phương tiện giao thông để kiểm soát. CSGT thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch được dừng xe để kiểm tra trong các trường hợp sau: Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi thu được các hành vi vi phạm về giao thông và các hành vi vi phạm khác. Thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tin báo, phản ánh, kiến nghị, tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông. Có Văn bản đề nghị của Thủ tưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra, văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm…

Tin cùng chuyên mục