Cống hiến thầm lặng, góp phần đảm bảo an ninh kinh tế

  • 09/06/2020 11:27
  • 0 bình luận
  • Châu Anh
  • In bài
ANTD.VN - Sáng 9-6, Cục An ninh kinh tế đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025. Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

5 năm qua, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ về thi đua ái quốc và quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, quy định của Nhà nước và Bộ Công an, Cục An ninh kinh tế không ngừng đổi mới công tác thi đua khen thưởng.

Trong công tác chuyên môn, Cục An ninh kinh tế đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, mà trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh kinh tế.

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng các điển hình tiên tiến trong Cục An ninh kinh tế

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng các điển hình tiên tiến trong Cục An ninh kinh tế

Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, nắm tình hình tại các mục tiêu, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; tập trung thực hiện đồng bộ các hoạt động nghiệp vụ, chú trọng nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản; hướng dẫn toàn diện các mặt công tác nghiệp vụ đối với Công an các địa phương; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ tập trung đấu tranh hàng trăm chuyên án góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Lương Tam Quang thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an biểu dương những kết quả đã đạt được của CBCS Cục An ninh kinh tế trong thực hiện phong trào thi đua. Đồng chí Thứ trưởng nêu rõ,  bên cạnh những thời cơ thuận lợi, công tác đảm bảo an ninh quốc gia,  trật tự an toàn xã hội tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thử thách lớn, đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ hết sức nặng nề; đòi hỏi lực lượng Công an nhân nhân nói chung, trong đó có lực lượng An ninh kinh tế, trong bất kỳ tình huống nào cũng phải giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường hòa bình, điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước.

Để nâng cao chất lượng phong trào thi đua, Trung tướng Lương Tam Quang đề nghị CBCS Cục An ninh kinh tế tiếp tục thấm nhuần lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng để mỗi CBCS nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa của công tác này và phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Vinh danh 20 cá nhân nhận danh hiệu điển hình tiên tiến thuộc Cục An ninh kinh tế

Vinh danh 20 cá nhân nhận danh hiệu điển hình tiên tiến thuộc Cục An ninh kinh tế

Cục An ninh kinh tế cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong triển khai thực hiện phong trào thi đua; phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng thi đua, các tổ chức quần chúng và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, Chỉ thị số 03 của Bộ Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, tạo thành phong trào hành động rộng khắp, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển sâu, rộng hơn nữa.

Thứ trưởng Lương Tam Quang cũng đề nghị đơn vị cần tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua; kết hợp chặt chẽ thi đua thường xuyên với thi đua cao điểm; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn; chú trọng sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; gắn với đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch trong thi đua, khen thưởng; không cảm tính, nể nang và kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực; tích cực, chủ động bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến và tuyên truyền rộng rãi để tạo sức mạnh lan tỏa của phong trào thi đua. Mọi hoạt động của phong trào thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020, Cục An ninh kinh tế đã có 70 lượt tập thể, hơn 200 cá nhân có thành tích xuất sắc, được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý.

Tin cùng chuyên mục