Công đoàn Công an nhân dân triển khai công tác năm 2018

  • 19/01/2018 17:57
  • 0 bình luận
  • Tú Linh
  • In bài
ANTD.VN - Chiều 19-1, Công đoàn CAND- Bộ Công an tổ chức tổng kết công tác năm 2017 và triển khai công tác công đoàn, phong trào công nhân lao động năm 2018. Ông Bùi Văn Cường- Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Thiếu tướng Bùi Minh Giám- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2017, Công đoàn CAND đã chủ động tổ chức phong trào thi đua "Công đoàn CAND chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả- Vì an ninh Tổ quốc, vì lợi ích đoàn viên" và đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Ông Bùi Văn Cường- Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trao cờ đơn vị xuất sắc cho Công đoàn CAND

Ông Bùi Văn Cường- Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trao cờ đơn vị xuất sắc cho Công đoàn CAND

Cùng với đó, Công đoàn CAND đã tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống góp phần nâng cao nhận thức và hành động trong cán bộ, đoàn viên. Chú trọng kiểm tra, giám sát và đề xuất thực hiện các chế độ, chính sách đối với đoàn viên, người lao động. Coi trọng việc quan tâm hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn.

Các phong trào thi đua yêu nước được phát động và triển khai hiệu quả đã động viên đoàn viên, người lao động hăng hái thi đua lao động, sản xuât phục vụ tích cực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, chăm lo đội ngũ cán bộ công đoàn được quan tâm thực hiện.

Thiếu tướng Bùi Minh Giám- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu tại hội nghị

Thiếu tướng Bùi Minh Giám- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Bùi Văn Cường- Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương những thành tích của Công đoàn CAND trong năm vừa qua. Đồng thời, cũng yêu cầu Công đoàn CAND cần tiếp tục thực hiện tốt các chương trình hoạt động; Tập trung triển khai tổ chức thành công Đại hội Công đoàn CAND lần thứ V; Đặc biệt làm tốt nhiệm vụ bảo vệ người lao động, thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống, việc làm, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, người lao động.

Thiếu tướng Bùi Minh Giám- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND cũng đề nghị Công đoàn CAND trong năm 2018 cần thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XII và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Mỗi công đoàn cơ sở phải phấn đấu là những tập thể đoàn kết, trong sáng và năng động trong hoạt động của cơ quan, đơn vị….

Tin cùng chuyên mục