Công đoàn Cảnh sát PC&CC triển khai chương trình công tác năm 2015

  • 04/02/2015 07:26
  • 0 bình luận
  • ANTĐ
ANTĐ - Các mặt công tác đều được đổi mới góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, đó là kết quả nổi bật của Công đoàn Cảnh sát PC&CC thành phố năm 2014, đây là tiền đề thuận lợi để đơn vị triển khai chương trình công tác năm 2015 nhằm tiếp tục bảo vệ chăm lo tốt hơn đời sống của người lao động. 

VIDEO

TIN ẢNH

INFOGRAPHIC