Công dân hỏi, cử tri kiến nghị - Bộ Công an trả lời

  • 25/04/2021 06:38
  • 0 bình luận
  • P.V
  • In bài
ANTD.VN -
Công dân hỏi, cử tri kiến nghị - Bộ Công an trả lời ảnh 1

Giấy thông hành là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam để qua lại biên giới theo điều ước quốc tế giữa Việt Nam với nước có chung đường biên giới

Kiến nghị về việc cấp hộ chiếu và giấy thông hành đối với người dân vùng biên giới

Cử tri tỉnh Kiên Giang kiến nghị: Cử tri kiến nghị quan tâm, xem xét nên có quy định và cấp hộ chiếu, giấy thông hành đối với người dân vùng biên giới, để thống nhất cho người dân thực hiện trong cả nước.

Bộ Công an trả lời:

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:

“Hộ chiếu là giấy tờ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh, chứng minh quốc tịch và nhân thân”. Hiện nay, việc cấp hộ chiếu cho công dân Việt Nam được thực hiện theo quy định của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019, trong đó, Luật đã quy định rất cụ thể về căn cứ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, thời hạn cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam.

“Giấy thông hành là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam để qua lại biên giới theo điều ước quốc tế giữa Việt Nam với nước có chung đường biên giới”. Việc cấp giấy thông hành cho cư dân biên giới được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 1-7-2020 của Chính phủ quy định chi tiết về đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành và căn cứ vào các điều ước quốc tế song phương giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam với cơ quan có thẩm quyền của các nước có chung đường biên giới với nước ta (Trung Quốc, Lào, Campuchia). Do mỗi Hiệp định quy định về đối tượng cư dân vùng biên giới khác nhau (Campuchia, Trung Quốc: cư dân tại xã, phường, thị trấn biên giới; Lào: cư dân tại tỉnh biên giới) nên không thể quy định chung giấy thông hành cho cư dân vùng biên giới.

Công dân hỏi, cử tri kiến nghị - Bộ Công an trả lời ảnh 2

“Chủ hộ” là những người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ do các thành viên hộ gia đình thống nhất đề cử

Đề nghị rà soát các khái niệm “chủ hộ”, “cư trú”, “nơi thường trú”, “hộ gia đình” cho thống nhất với quy định của Bộ luật Dân sự

Cử tri tỉnh Khánh Hòa kiến nghị: Đối với Luật Cư trú (sửa đổi), cử tri tỉnh Khánh Hòa đề nghị rà soát các khái niệm “chủ hộ”, “cư trú”, “nơi thường trú”, “hộ gia đình” cho thống nhất với quy định của Bộ luật Dân sự?

Bộ Công an trả lời như sau:

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, sau khi được Quốc hội cho ý kiến, Bộ Công an đã phối hợp với Ủy ban pháp luật và các cơ quan liên quan giải trình, tiếp thu các ý kiến tham gia và hoàn thiện dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi). Ngày 13-11-2020, dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XIV thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2021.

Trong đó, Điều 2 giải thích từ ngữ cụ thể là: “Cư trú” là việc công dân sinh sống tại một địa điểm thuộc đơn vị hành chính cấp xã hoặc đơn vị hành chính cấp huyện ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã (sau đây gọi chung là đơn vị hành chính cấp xã); “Nơi thường trú” là nơi công dân sinh sống ổn định, lâu dài và đã được đăng ký thường trú. Khái niệm về “Chủ hộ” và “Hộ gia đình” được quy định tại Điều 10 về quyền, nghĩa vụ của chủ hộ và thành viên hộ gia đình về nơi cư trú, trong đó:

- “Những người cùng ở tại một chỗ ở hợp pháp và có quan hệ gia đình là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh ruột, chị ruột, em ruột thì chỉ có thể đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú theo hộ gia đình”.

- “Chủ hộ” là những người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ do các thành viên hộ gia đình thống nhất đề cử; trường hợp hộ gia đình không có người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì chủ hộ là người được các thành viên hộ gia đình thống nhất đề cử; trường hợp các thành viên hộ gia đình không đề cử được thì chủ hộ là thành viên hộ gia đình do Tòa án quyết định. Trường hợp hộ gia đình chỉ có một người thì người đó đồng thời là chủ hộ.

Việc quy định liên quan đến chủ hộ, cư trú, nơi thường trú, hộ gia đình trong Luật Cư trú (sửa đổi) đã được Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban pháp luật của Quốc hội chỉnh lý cho phù hợp và trình Quốc hội thông qua. Đến nay, các nội dung này cơ bản thống nhất với cách hiểu của Bộ luật Dân sự và quy định của các luật có liên quan như Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Thi hành án hình sự...

Công dân hỏi, cử tri kiến nghị - Bộ Công an trả lời ảnh 3

Giấy phép lái xe quốc tế mang lại nhiều tiện lợi cho người dân Việt Nam khi ra nước ngoài

Về việc cấp đổi giấy phép lái xe ô tô

Ông Nguyễn Minh Đăng hỏi: Tôi công tác trong ngành Công an, hiện nay tôi đang sử dụng giấy phép lái xe hạng B2 do Cục Cảnh sát giao thông cấp. Bộ Công an cho tôi hỏi, nếu tôi muốn đổi giấy phép lái xe của tôi sang giấy phép lái xe quốc tế có được không? Nếu được thì cần phải làm những thủ tục gì và ở đâu?

Bộ Công an trả lời:

Việc cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế hiện nay được quy định tại Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 6-7-2015 của Bộ Giao thông vận tải.

Theo đó, Khoản 2 Điều 2 của Thông tư này quy định không áp dụng đối với giấy phép lái xe của ngành Công an, Quân đội. Như vậy, trường hợp giấy phép lái xe của bạn đọc Nguyễn Minh Đăng là giấy phép lái xe do Cục Cảnh sát giao thông cấp nên giấy phép lái xe của bạn không thuộc đối tượng được đổi sang giấy phép lái xe quốc tế.

Tin cùng chuyên mục