• Bộ Tài chính quyết liệt giải pháp để thu hồi cao nhất số nợ thuế

    Bộ Tài chính quyết liệt giải pháp để thu hồi cao nhất số nợ thuế

    ANTD.VN - Trong những tháng cuối năm 2020, dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát, thiên tai lũ lụt ở các tỉnh miền Trung đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp bị thiệt hại phải giải thể, phá sản, không còn nguồn tài chính để nộp thuế cho ngân sách. Do đó, công tác thu ngân sách, cũng như quản lý thu nói chung và thu nợ thuế nói riêng gặp nhiều khó khăn. Phóng viên Báo An ninh Thủ đô đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà về những giải pháp thu hồi nợ đọng thuế, thực hiện cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020.