Công chức sẽ phải thi ngoại ngữ khi đề bạt chức danh lãnh đạo

  • 23/07/2019 11:41
  • 1 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá trong dạy và học ngoại ngữ cho cán bộ, công chức theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế, Bộ Nội vụ đề xuất cần qui định về thi ngoại ngữ khi thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý, khi làm quy trình bổ nhiệm, đề bạt chức danh lãnh đạo, quản lý, nâng ngạch công chức cần phù hợp với đặc thù của kiến thức ngoại ngữ. 
Bộ Nội vụ đề xuất xây dựng bộ ngân hàng câu hỏi, đề thi tiếp cận chuẩn quốc tế trong kiểm tra, đánh giá trình độ ngoại ngữ của cán bộ, công chức

Bộ Nội vụ đề xuất xây dựng bộ ngân hàng câu hỏi, đề thi tiếp cận chuẩn quốc tế trong kiểm tra, đánh giá trình độ ngoại ngữ của cán bộ, công chức

Bộ Nội vụ đang dự thảo Đề án "Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ các cấp".

Theo đó, Bộ Nội vụ cho biết, hệ thống các qui định pháp luật về tiêu chuẩn, trình độ ngoại ngữ và về đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được ban hành tương đối đầy đủ từ qui định về tiêu chuẩn ngoại ngữ đối với từng ngạch công chức, hạng viên chức; thi ngoại ngữ trong thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức, đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức.

Nội dung môn thi ngoại ngữ khi thi tuyển công chức, viên chức, nâng ngạch công chức được qui định chi tiết, cụ thể, thuận lợi cho việc thực hiện thống nhất trong thực tế.

Tuy nhiên, hệ thống pháp luật chưa qui định tiêu chuẩn ngoại ngữ đối với chức danh cán bộ mặc dù đội ngũ này đảm nhiệm hoạt động lãnh đạo, quản lý, có vai trò quan trọng trong hoạt động của hệ thống chính trị. 

Thi tuyển công chức, viên chức cũng như thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức, môn ngoại ngữ thi trắc nghiệm với 30 câu hỏi chưa thể kiểm tra được toàn diện các kỹ năng.

Các văn bản hướng dẫn còn chung chung, chưa xác định nhóm đối tượng cụ thể cần thiết nên kết quả còn dàn trải, tốn kém, ít hiệu quả.

Để khắc phục những hạn chế trên, Bộ Nội vụ đề xuất xây dựng bộ ngân hàng câu hỏi, đề thi tiếp cận chuẩn quốc tế trong kiểm tra, đánh giá trình độ ngoại ngữ của cán bộ, công chức; ngoài chứng chỉ theo qui định, công chức, viên chức còn phải thi môn ngoại ngữ khi thi tuyển và thi nâng ngạch, thăng hạng.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng đề xuất cần quy định về thi ngoại ngữ khi thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý, khi làm quy trình bổ nhiệm, đề bạt chức danh. Trong thực tế không ít cán bộ, công chức đỗ kỳ thi tuyển và thi nâng ngạch công chức nhưng vẫn không giao tiếp, làm việc được với người nước ngoài. Cần thi đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để bảo đảm phản ánh chính xác trình độ, năng lực ngoại ngữ của thí sinh.

Ngoài ra cơ quan soạn thảo cũng đề nghị nghiên cứu, qui định về thời hạn sử dụng của chứng chỉ ngoại ngữ đối với cán bộ, công chức vì năng lực có thể tăng hoặc mai một theo thời gian. Việc này sẽ thúc đẩy cán bộ, công chức thường xuyên trau dồi ngoại ngữ cũng như có ý thức tích cực tham gia đào tạo, bồi dưỡng.

Dự kiến, thời gian đề án bắt đầu thực hiện từ năm 2019 sau khi được Thủ tướng thông qua. Giai đoạn 2019-2020, các bộ, ngành, địa phương tập trung xây dựng Chương trình học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị mình với các mục tiêu cho nhóm đối tượng cụ thể.

Giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo, đề án sẽ được đẩy mạnh thực hiện, đưa việc học tập ngoại ngữ của cán bộ, công chức thành phong trào, triển khai đồng bộ, rộng khắp trong cả nước.

Tin cùng chuyên mục