Công chức nuôi con nhỏ có thuộc diện xét giảm biên chế?

  • 08/02/2018 06:40
  • 0 bình luận
  • Luật sư Lê Hồng Vân
  • In bài
ANTD.VN - Hỏi: Tôi là một công chức cấp phường, đang nuôi con nhỏ 15 tháng tuổi, nhiều năm liền hoàn thành nhiệm vụ, nhưng năm nay không hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian gần đây tôi được biết để tiết giảm chi ngân sách, trong các cơ quan Nhà nước phải thực hiện tinh giản biên chế, thu gọn bộ máy. Xin luật sư cho biết tôi có nằm trong diện xem xét, tinh giản biên chế không? Hoàng Thùy Chi (Bắc Ninh)
Luật sư Lê Hồng Vân (Đoàn Luật sư Hà Nội)

Luật sư Lê Hồng Vân (Đoàn Luật sư Hà Nội)

Trả lời: 

Khoản 1 Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP nêu rõ, cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách Nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu thuộc một trong các trường hợp: Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự; Có 2 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; 2 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 1 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp, nếu không thể bố trí việc làm phù hợp thì bạn thuộc vào một trong những trường hợp có thể bị xét tinh giản biên chế. Tuy nhiên, căn cứ theo Điều 7 nghị định 108/2014/NĐ-CP quy định về các trường hợp chưa xem xét tinh giản biên chế thì cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi thuộc diện này. Bạn đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên không thuộc diện xem xét tinh giản biên chế.

Tin cùng chuyên mục