Công chức được trợ cấp 10 tháng lương cơ sở khi công tác ở vùng đặc biệt khó khăn

  • 10/10/2019 13:15
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Từ ngày 1/12/2019, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác.
Công chức, viên chức được hưởng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Công chức, viên chức được hưởng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vừa được ban hành.

Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm: huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1; các xã khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp... đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức khi nhận công tác lần đầu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cũng được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác ở vùng này.

Bên cạnh đó, Nghị định 76/2019/NĐ-CP cũng ban hành mức phụ cấp thu hút. Các đối tượng trong Nghị định được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không quá 5 năm (60 tháng).

Về mức phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Nghị định nêu rõ, các đối tượng được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo mức lương cơ sở và thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Trong đó, mức 0,5 áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm. Mức 0,7 đối với người có thời gian từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm và mức 1,0 áp dụ từ đủ 15 năm trở lên.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2019.

Tin cùng chuyên mục