Công chức được nâng lương trước hạn trong những trường hợp nào?

  • 09/03/2020 15:05
  • 0 bình luận
  • H.L
  • In bài
ANTD.VN -Theo Điều 3 Thông tư 08 của Bộ Nội vụ, ngoài việc được nâng lương thường xuyên, công chức còn được xét nâng lương trước hạn khi thuộc hai trường hợp, đó là do lập thành tích xuất sắc trong khi thực hiện nhiệm vụ hoặc đã có thông báo nghỉ hưu.

Tuy vậy, để được nâng lương trước hạn trong trường hợp do lập thành tích xuất sắc, công chức cần đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV và Điều 11 Quyết định 51/QĐ-LĐTBXH.

Theo đó, công chức phải được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên; Không vi phạm kỷ luật bằng một trong các hình thức: Khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức; Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch.

Bên cạnh đó, việc lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của công chức đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản và tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng lương còn thiếu dưới 12 tháng để được nâng lương thường xuyên.

Tuy vậy, từ 1/7/2020, khi Luật Cán bộ, công chức sửa đổi có hiệu lực thi hành, việc đánh giá công chức có nhiều thay đổi, không còn mức đánh giá “hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên”. Do đó, điều kiện để nâng lương trước hạn khi lập thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ có thể sẽ được sửa đổi để phù hợp với các quy định liên quan.

Về số lần được nâng lương trước hạn khi đạt thành tích xuất sắc, Khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013 nêu rõ: “Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh”.

Do đó, nếu công chức lập thành tích xuất sắc trong cùng ngạch thì sẽ không được nâng bậc lương 2 lần liên tiếp. Thời gian để xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định.

Về số lượng công chức được xem xét nâng lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc, Điều 3 Thông tư 08 quy định, tỷ lệ công chức được nâng lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc khi thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 10% tổng số công chức nêu tại danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Điều này dẫn đến trường hợp có nhiều người cùng điều kiện được hưởng nhưng không đủ tỷ lệ để xem xét nâng lương trước hạn. Khi đó. Theo Điều 13 Quyết định 51, người có thành tích cao hơn sẽ được xét trước cho đến hết chỉ tiêu. Nếu nhiều người cùng đạt chuẩn thành tích thì thực hiện ưu tiên theo thứ tự:

- Công chức có nhiều thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ của những năm trước;

- Công chức là nữ;

- Công chức có thâm niên công tác lâu năm;

- Công chức chưa được nâng lương trước hạn lần nào.

Tin cùng chuyên mục