Công chức được hưởng nguyên lương khi tham gia đào tạo sĩ quan dự bị?

  • 13/07/2020 10:54
  • 0 bình luận
  • H.L
  • In bài
ANTD.VN -Nghị định 79/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên. Theo đó, từ 21/8, công chức tham gia đào tạo sĩ quan dự bị được hưởng nguyên lương.

Theo Điều 7 Nghị định 79/2020/NĐ-CP, chế độ tiền lương và phụ cấp, trợ cấp trong thời gian đào tạo sĩ quan dự bị được xác định như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức, hạ sĩ quan dự bị thuộc diện đang lao động, học tập, làm việc trong các cơ quan, tổ chức và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước: được cơ quan, tổ chức nơi đang lao động, học tập, làm việc trả nguyên lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp, phụ cấp đi đường, tiền tàu xe theo quy định hiện hành;

Quân nhân chuyên nghiệp khi thôi phục vụ tại ngũ được cử đi đào tạo sĩ quan dự bị được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền tàu xe và phụ cấp đi đường như đối với quân nhân chuyên nghiệp tại ngũ;

 Hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ được cử đi đào tạo sĩ quan dự bị được hưởng phụ cấp và các chế độ, chính sách như đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ; hết thời gian đào tạo sĩ quan dự bị được xuất ngũ;

 Hạ sĩ quan dự bị không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước: hằng tháng được hưởng phụ cấp theo cấp bậc quân hàm trong 2 năm đầu của hạ sĩ quan tại ngũ có cùng cấp bậc quân hàm.  Những người tốt nghiệp đại học trở lên không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; sinh viên khi tốt nghiệp đại học: hằng tháng được hưởng phụ cấp bằng mức phụ cấp quân hàm của cấp thượng sĩ.

Hạ sĩ quan dự bị không hưởng lương từ ngân sách, người tốt nghiệp đại học trở lên không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, sinh viên khi tốt nghiệp đại học: được thanh toán tiền tàu xe và phụ cấp đi đường như đối với quân nhân tại ngũ; thời gian hưởng phụ cấp theo cấp bậc quân hàm là thời gian đào tạo của từng đối tượng;

Học viên khi tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, ngoài tiền lương, phụ cấp hiện hưởng, được hưởng thêm một tháng tiền lương theo cấp bậc quân hàm sĩ quan dự bị được phong (không phải trừ tiền ăn, phụ cấp quân hàm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tháng đó).

Về chế độ tiền ăn, các đối tượng được cử đi đào tạo sĩ quan dự bị, trong thời gian đào tạo được cơ sở đào tạo bảo đảm tiền ăn như đối với học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội. Trường hợp ốm đau nằm viện điều trị nội trú được hưởng tiền ăn bệnh lý nhưng hết thời gian đào tạo mà chưa khỏi bệnh thì được thanh toán tiền ăn bệnh lý tối đa không quá 15 ngày.

Học viên đào tạo sĩ quan dự bị từ 3 tháng trở lên chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trong thời gian đào tạo được cơ sở đào tạo đóng bảo hiểm y tế; mức đóng, hưởng bảo hiểm y tế được thực hiện như đối với hạ sĩ quan tại ngũ.

Về tham gia dự thi tuyển cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng được tuyển chọn trong thời gian đào tạo sĩ quan dự bị có giấy báo thi tuyển công chức, viên chức hoặc thi nâng bậc, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức do cấp có thẩm quyền quyết định, được nghỉ học để tham gia dự thi, thời gian nghỉ không quá 7 ngày trong khóa học; được bảo lưu kết quả thi tuyển đến khi tốt nghiệp khóa đào tạo sĩ quan dự bị.

Tin cùng chuyên mục