Công bố thông tin cuộc họp với người góp vốn tại tòa nhà 45 Võ Thị Sáu

  • 04/11/2020 16:22
  • 0 bình luận
  • In bài

ANTD.VN -  Công ty CP Y dược phẩm Vimedimex đã mời các chủ thể ký hợp đồng hợp tác góp vốn xây dựng kinh doanh Toà nhà 45 Võ Thị Sáu (phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM) họp nhằm thông qua Báo cáo kiểm tra rà soát hoạt động góp vốn, đầu tư xây dựng và phân chia lợi nhuận liên quan đến tòa nhà do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ký ngày 6-8-2020.

Đây là hoạt động chính thức được Vimedimex tổ chức để công khai, thông báo về thực trạng các vấn đề liên quan đến Toà nhà Citilight Tower , chứng minh căn cứ thực tế và căn cứ pháp lý đối với Thông báo tạm dừng chi trả tiền thuê của toà nhà tháng 11-2019.

Trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các chủ thể góp vốn, của nhà nước, của Công ty Vimedimex, cuộc họp ngày 27-10 đã được Công ty Vimedimex xây dựng chương trình, nội dung rõ ràng và gửi đến từng chủ thể tham dự họp, cụ thể:

Thứ nhất: Công bố Báo cáo kiểm tra rà soát hoạt động góp vốn, đầu tư xây dựng và phân chia lợi nhuận liên quan đến Toà nhà Citilight Tower do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kí ngày 06-8-2020 và nội dung tóm tắt như sau:

1. Các Hợp đồng góp vốn đã đưa ra đơn giá xây dựng dự kiến thấp hơn so với đơn giá xây dựng thi công thực tế của Toà nhà 45 Võ Thị Sáu khi quyết toán công trình. Dẫn đến sự chênh lệch trong việc chi trả lợi nhuận cho các chủ thể góp vốn tại Toà nhà 45 Võ Thị Sáu, các chủ thể góp vốn đang được hưởng mức lợi nhuận cao hơn mức đang được hưởng theo phần vốn góp ban đầu, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Công ty Vimedimex.

Cụ thể: tỷ lệ tổng giá trị vốn góp thực tế của nhà đầu tư trên tổng giá trị thực tế đầu tư tòa nhà khi quyết toán công trình là: 51.056.056.717 đồng/96.843.227.279 đồng = 52,72%; các chủ thể góp vốn đã góp thiếu số vốn bằng 17,65% so với tổng giá trị thực tế của Toà nhà (thực tế các chủ thể góp vốn đã hưởng lợi nhuận trên tỷ lệ vốn góp thực tế là 70%).

Bên cạnh đó, có những chủ thể chưa góp vốn hoặc chưa góp đầy đủ theo Hợp đồng góp vốn đã ký kết, nhưng vẫn được hưởng lợi nhuận đầy đủ từ Công ty Vimedimex. Tổng số tiền góp vốn không hợp lệ, còn thiếu của các chủ thể góp vốn là 4.315.701.244 đồng/ 51.056.056.717 đồng.

2. Doanh thu đã chi trả cho nhà đầu tư 289.003.517.493 đồng/428.781.643.249 đồng, tổng số tiền VMD phải thu hồi của nhà đầu tư từ năm 2007-2019 là: 63.837.764.427 đồng.

3. Hợp đồng góp vốn, Hợp đồng cho thuê đang kí kết giữa imedimex và các chủ thể góp vốn có nhiều yếu tố không đảm bảo hiệu lực của pháp luật.

4. Từ năm 2007, Vimedimex đã thành lập Ban quản lý và vận hành Tòa nhà, hàng năm, ban quản lý và vận hành Tòa nhà vẫn thực hiện xây dựng kế hoạch kinh doanh và đánh giá giá hoạt động kinh doanh của tòa nhà và được phê duyệt của Hội đồng quản trị.

Tuy nhiên, các chủ thể góp vốn đã tự lập ra Ban Quản trị, Hội đồng quản trị Công ty Vimedimex không biết về sự thành lập cũng như hoạt động của Ban Quản trị của các chủ thể góp vốn. Ban Quản trị của các chủ thể góp vốn không phải là một bộ phận của Vimedimex, được thành lập không tuân theo đúng thủ tục, trình tự của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Vimedimex, do đó, Ban Quản trị của các chủ thể góp vốn không thể đại diện cho ý chí của Công ty Vimedimex và không có đủ thẩm quyền để sử dụng con dấu của Vimedimex.

5. Kết quả kiểm toán được thể hiện trong Báo cáo kiểm tra rà soát hoạt động góp vốn của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC cho thấy, vấn đề liên quan đến Toà nhà Citilight Tower ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của Nhà nước, khi Công ty Vimedimex có vốn nhà nước chiếm tỷ lệ 10,23% vốn điều lệ, do Tổng Công ty dược Việt Nam đại diện phần vốn góp.

Đặc biệt, tại thời điểm góp vốn xây dựng tòa nhà, đến khi đưa vào khai thác vận hành, vốn nhà nước chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ sau khi cổ phần hóa. Việc giải quyết các vấn đề nêu trên cần đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan, của nhà nước và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật.

Thứ hai: Công bố ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty dược Việt Nam

Ngày 30-9-2020, Công ty Vimedimex đã có văn bản kèm theo hồ sơ, tài liệu, chứng từ báo cáo gửi Tổng Công ty Dược Việt Nam và Thanh tra Bộ Y tế về toàn bộ sự việc trên và đã nhận được 02 công văn chỉ đạo của Tổng Công ty Dược (Công văn số 520/TCTD-KHĐT và Công văn số 561/TCTD-KHĐT) trong đó, nếu rõ nội dung “đề nghị Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex:

a) Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, đầu tư, pháp luật về hợp đồng, về tài chính, kế toán và các quy định khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng Toà nhà 45 Võ Thị Sáu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

b) Sử dụng đất, tài sản tại Toà nhà 45 Võ Thị Sáu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh đúng mục đích và các quy định đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”.

Thứ ba: Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về định hướng giải quyết các vấn đề liên quan đến Toà nhà Citilight Tower

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty dược phẩm Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty Vimedimex đã thống nhất các nội dung theo chỉ đạo của Tổng Công ty Dược Việt Nam và tiếp đến là ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế (sau khi có kết quả thanh tra của Bộ Y tế về giải pháp khắc phục những tồn tại trong báo cáo kết quả kiểm toán hoạt động góp vốn, đầu tư xây dựng và phân chia lợi nhuận tại Toà nhà 45 Võ Thị Sáu) tại Nghị quyết số 25/2020/NQ-VMD ngày 19-10-2020 của Hội đồng quản trị Công ty Vimedimex,

Thứ tư: Thảo luận của các chủ thể góp vốn, đây là khoảng thời gian cần thiết để các chủ thể góp vốn nêu ý kiến, quan điểm của mình.

Để chuẩn bị cho cuộc họp này, Công ty Vimedimex đã bố trí nguồn nhân lực để ghi chép đầy đủ tất cả các ý kiến của chủ thể góp vốn, để làm cơ sở báo cáo Bộ Y tế và Tổng Công ty Dược Việt Nam .

Tuy nhiên, các chủ thể góp vốn đến dự họp hoàn toàn phản đối việc công bố kết quả kiểm toán, cản trở việc đại diện Vimedimex điều hành cuộc họp với vai trò chủ toạ...

Chủ toạ của cuộc họp là ông Lê Thanh Long, Trưởng ban chỉ đạo kiểm toán của Toà nhà Citilight Tower đã cố gắng thuyết phục các chủ thể góp vốn đưa ra ý kiến tại phần thảo luận và đề nghị để cuộc họp được diễn ra thuận lợi, tuy nhiên không nhận được sự hợp tác.

Đại diện Công ty Vimedimex, ông Lê Thanh Long cho biết: “Ông cũng như các nhân viên của Công ty Vimedimex hoàn toàn bất ngờ với cách hành xử của các chủ thể góp vốn. Trước đây, các chủ thể góp vốn đã cáo buộc Công ty không tổ chức đối thoại với các chủ thể góp vốn. Tuy nhiên, khi kết quả kiểm toán chính thức hoàn thành. Vimedimex công khai tổ chức cuộc họp thì các chủ thể góp vốn lại ngăn cản…”.

Ông Lê Thanh Long cũng cho biết, Công ty đã yêu cầu Văn phòng Thừa phát lại Sài Gòn lập vi bằng toàn bộ diễn biến của cuộc họp, đây là căn cứ xác thực về thực tế diễn ra tại cuộc họp ngày 27-10-2020.

Vimedimex sẽ báo cáo bằng văn bản toàn bộ diễn biến cuộc họp, kèm theo vi bằng đã được lập số 837/2020/VB-TPLSG ngày 27-10-2020 gửi Tổng Công ty Dược Việt Nam, Thanh tra Bộ Y tế để xin ý kiến chỉ đạo cho các nội dung liên quan đến cuộc họp ngày 27-10-2020.

Tin cùng chuyên mục