Công bố Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

  • 10/04/2012 23:49
  • 0 bình luận
  • Thành Nam
  • In bài
(ANTĐ) - Ngày 10-4, Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2012. 

Pháp lệnh mới gồm 4 chương và 20 điều, được xây dựng theo hướng đảm bảo quy trình hợp nhất văn bản đơn giản, thuận tiện, kỹ thuật hợp nhất văn bản được quy định cụ thể, nhằm bảo đảm tính thống nhất và tính chính xác cao khi các cơ quan thực hiện việc hợp nhất. Pháp lệnh quy định cụ thể về nguyên tắc hợp nhất văn bản; thẩm quyền và thời hạn hợp nhất văn bản của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, văn bản liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội; thẩm quyền và thời hạn hợp nhất văn bản của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, văn bản liên tịch giữa Chính phủ với cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội; thẩm quyền và thời hạn hợp nhất văn bản của các cơ quan khác của Nhà nước; xử lý sai sót trong văn bản hợp nhất; trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việc hợp nhất văn bản; thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hợp nhất...

Tin cùng chuyên mục