Công bố Luật Cơ yếu

  • 22/12/2011 23:46
  • 0 bình luận
  • Quang Trường
  • In bài
(ANTĐ) - Sáng 22-12, Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật Cơ yếu, gồm có 5 chương, 38 Điều, được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua vào ngày 26-11-2011.

Theo đó, Luật Cơ yếu là một đạo luật chuyên ngành, thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia, được xây dựng trên cơ sở kế thừa những quy định của pháp luật về cơ yếu hiện hành và những vấn đề thực tiễn đặt ra. Luật Cơ yếu quy định về hoạt động cơ mật đặc biệt, thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia sử dụng nghiệp vụ mật mã, kỹ thuật mật mã và các giải pháp có liên quan để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước được đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất của Nhà nước.

Ban Cơ yếu Chính phủ là cơ quan mật mã quốc gia, quản lý chuyên ngành về cơ yếu, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về cơ yếu. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong quản lý Nhà nước về cơ yếu, trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Ban Cơ yếu Chính phủ. Luật Cơ yếu có hiệu lực thi hành từ ngày 1-2-2012.

Tin cùng chuyên mục