Công bố kết quả đánh giá các bệnh viện vào tháng 6-2015

  • 23/04/2015 22:26
  • 0 bình luận
  • Tiến Hưng
  • In bài
ANTĐ - Ngày 23-4, Bộ Y tế cho biết, trong quý I-2015 Bộ tiếp tục triển khai thực hiện tổ chức thí điểm đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công và sự nghiệp tại các đơn vị được lựa chọn thí điểm. 

Đến nay, các đơn vị/  tỉnh được thí điểm đã tổ chức hướng dẫn các công việc chuẩn bị, đặc biệt đến hết tháng 3 vừa qua đã triển khai đồng loạt việc phỏng vấn bệnh nhân/khách hàng đến sử dụng dịch vụ y tế ở đơn vị mình theo mẫu được giao.

Tới đây, Bộ Y tế cũng sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác cải cách hành chính và việc thực hiện Đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công tại 25 cơ quan, đơn vị y tế.

Đồng thời thực hiện thu phiếu, tổng hợp, phân tích thông tin đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công tại 15 đơn vị thực hiện thí điểm, dự kiến hoàn thành và công bố kết quả vào tháng 6-2015 tới.

Tin cùng chuyên mục