Công bố hồ sơ pháp lý về dự án Iris Garden và dự án 17 Phạm Hùng

  • 21/07/2020 15:04
  • 0 bình luận
  • Ngọc Khánh
  • In bài
ANTD.VN - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nhuệ Giang (Công ty Nhuệ Giang) đã thông tin tới báo chí về toàn bộ quá trình góp vốn cũng như tiến độ triển khai các Dự án Iris Garden và Dự án 17 Phạm Hùng.

Trước đó, Công ty CP tập đoàn dược phẩm Vimedimex (VMG) có ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty AZ do ông Bùi Viết Sơn làm Chủ tịch để thực hiện Dự án tại 17 Phạm Hùng và ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Quân Anh (do bà Nguyễn Thị Hạnh - vợ ông Bùi Viết Sơn làm Chủ tịch) để thực hiện Dự án tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở để bán tại 119 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm. Cụ thể như sau:

* Về quá trình hợp tác liên doanh dự án 17 Phạm Hùng:

Khi VMG tiếp cận hồ sơ pháp lý dự án, dự án đã được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương thành lập pháp nhân dự án để thực hiện đầu tư Dự án 17 Phạm Hùng, dẫn đến VMG và Công ty AZ không ký Hợp đồng hợp tác liên danh triển khai thực hiện dự án mà ký Biên bản thỏa thuận Hợp tác đầu tư thành lập pháp nhân dự án.

Năm 2015, đại diện của Công ty AZ - ông Bùi Viết Sơn - Chủ tịch HĐQT đã gặp gỡ với đại diện của VMG đề nghị tham gia hợp tác đầu tư vào dự án. Căn cứ vào quá trình thương thảo của hai bên, ngày 9-12-2015, VMG và Công ty AZ đã ký kết Biên bản thoả thuận đầu tư số 03/BBTTĐT-2015 và phụ lục số 01 Biên bản thỏa thuận đầu tư ngày 28-12-2015.

Theo đó, VMG đồng ý góp vốn thành lập pháp nhân dự án để làm chủ đầu tư dự án cùng với Công ty AZ và thanh toán theo tiến độ 550 tỷ đồng để Công ty AZ thanh toán các chi phí hỗ trợ di dời, góp vốn thành lập pháp nhân dự án và các chi phí khác cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án.

Ngày 9-12-2015, Công ty AZ và VMG đã ký kết Biên bản thỏa thuận đầu tư số 03/BBTTĐT-2015 với mục đích thống nhất về việc Hợp tác đầu tư xây dựng dự án trên diện tích ô đất 38.000m2 tại 17 đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội.

Theo đó, Công ty AZ có trách nhiệm đàm phán với đối tác liên doanh (Công ty Interserco) tại dự án số 17 Phạm Hùng để có văn bản thỏa thuận về số tiền hỗ trợ, nhận chuyển nhượng hết tỷ lệ cổ phần của đối tác.

Sau khi xong công việc này và sau khi có Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận xác định giá trị tài sản trên đất của Công ty Interserco tại số 17 Phạm Hùng, Công ty AZ và đối tác công ty Interserco thống nhất tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng mới cảng ICD, hỗ trợ khác bằng phương thức thỏa thuận Công ty AZ có trách nhiệm thành lập pháp nhân mới để triển khai dự án.

VMG có trách nhiệm thanh toán cho Công ty AZ số tiền 550 tỷ đồng để trả nợ đối tác và thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư.

VMG có trách nhiệm lo nguồn vốn để góp vốn điều lệ theo quy định là: VMG góp 65% vốn điều lệ; VMG lo vốn chuyển cho Công ty AZ để Công ty AZ góp đủ 35% vốn điều lệ.

VMG đại diện thay mặt liên danh chủ động liên hệ với các ngân hàng, tổ chức tín dụng và các tổ chức, cá nhân khác để huy động vốn và phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Mọi chi phí liên quan đến khoản vay, thu xếp nguồn vốn phục vụ cho việc triển khai đầu tư xây dựng Dự án sẽ được phân chia theo tỷ lệ nắm giữ % cổ phần của mỗi bên.

Công bố hồ sơ pháp lý về dự án Iris Garden và dự án 17 Phạm Hùng

Tuy nhiên, ngày 27-1-2016, Sở TN&MT Hà Nội ban hành văn bản số: 731/STNMT-QHKHSĐ gửi Sở KH&ĐT với nội dung: Công ty Interserco là người sử dụng đất hợp pháp, hình thức sử dụng đất là thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Theo đó, Công ty Interserco không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Vì vậy, VMG và Công ty AZ tiếp tục ký kết phụ lục 01 Biên bản thỏa thuận đầu tư thực hiện Dự án 17 Phạm Hùng

Ngày 28-12-2015, Công ty AZ và VMG đã ký phụ lục 01 Biên bản thỏa thuận đầu tư với thống nhất giá trị hỗ trợ và nhận chuyển nhượng cổ phần từ Dự án tại số 17 Phạm Hùng của Công ty Interserco là 550 tỷ đồng, được VMG thanh toán theo từng tiến độ cụ thể.

Việc hợp tác đầu tư giữa VMG và Công ty AZ là hoạt động liên danh hợp tác đầu tư cùng là chủ đầu tư thực hiện Dự án 17 Phạm Hùng, VMG không góp vốn cho Công ty AZ để Công ty AZ thực hiện đầu tư dự án và VMG hưởng lợi nhuận.

Theo đề nghị của đại diện Công ty AZ, ngày 15-2-2016, VMG đã ký Hợp đồng uỷ thác đầu tư với bà Tạ Thị Thuỳ Trang (thời điểm đó bà Tạ Thị Thùy Trang là Chánh văn phòng của VMG) với nội dung VMG ủy thác cho bà Tạ Thị Thuỳ Trang các khoản tiền để bà Tạ Thị Thùy Trang góp vốn thành lập Công ty Dự án và mua cổ phần tại Công ty Dự án.

Trên cơ sở Biên bản thoả thuận đầu tư và Hợp đồng hợp tác đầu tư, ngày 6-3-2016, bà Tạ Thị Thuỳ Trang (với tư cách là người nhận ủy thác đầu tư theo Hợp đồng Hợp tác đầu tư đại diện cho VMG) cùng với Công ty AZ và Công ty Interserco đã ký Phụ lục Hợp đồng số 02 của Hợp đồng Hợp tác đầu tư với các nội dung chính: Thống nhất việc hợp tác đầu tư dự án trên khu đất có diện tích 35.000m2; thống nhất việc thành lập pháp nhân mới để làm Chủ đầu tư dự án là Công ty Vimediland;

Thống nhất tiền bồi thường, hỗ trợ di dời của Công ty Interserco là 180 tỷ đồng sẽ được góp vốn vào Công ty Vimediland, số tiền còn lại Công ty AZ và bà Tạ Thị Thùy Trang sẽ thanh toán cho Công ty Interserco theo tiến độ, thống nhất việc Công ty Interserco di dời và bàn giao mặt bằng sạch cho Công ty Vimediland từ ngày 1-6-2017 đến trước ngày 31-12-2017 theo tiến độ.

Vốn điều lệ Công ty Vimediland: Các bên thống nhất điều chỉnh vốn điều lệ giai đoạn đầu là 196 tỷ đồng. Các bên thống nhất tổng tiền đền bù mặt bằng và hỗ trợ di chuyển địa điểm đến thời điểm bàn giao mặt bằng là cho Công ty Vimediland và được Công ty AZ và bà Tạ Thị Thùy Trang thanh toán cho Công ty Interserco là 180 tỷ đồng, được phân ra: Công ty Interserco góp 26% vốn điều lệ tương ứng 50.960 triệu đồng bằng giá trị tài sản trên đất tại 17 Phạm Hùng và phần lợi thế kinh doanh của khu đất này.

Giá trị phần vốn góp này sẽ được điều chỉnh theo quyết định của UBNDTPHN sau khi họp liên ngành. Công ty AZ góp 44% vốn điều lệ tương ứng 86.240 triệu đồng góp bằng tiền.

Bà Tạ Thị Thùy Trang góp 30% vốn điều lệ tương ứng 58.800 triệu đồng. Công ty AZ và bà Tạ Thị Thùy Trang cử người làm đại diện pháp luật của Công ty Vimediland (Chủ tịch HĐQT và TGĐ).

Ngày 7-7-2016, Công ty Vimediland đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc tăng vốn điều lệ dự kiến thay đổi là 290 tỷ đồng.

Sau khi chuyển nhượng cổ phần tỷ lệ cổ đông nắm giữ cổ phần được thay đổi: Bà Tạ Thị Thùy Trang góp 147,9 tỷ đồng tương ứng với 14.790.000 cổ phần chiếm 51% tổng vốn điều lệ công ty; Công ty Interserco (đại diện quản lý phần vốn góp là ông Phùng Tiến Toàn) góp 75,4 tỷ đồng tương ứng với 7.540.000 cổ phần chiếm 26% tổng vốn điều lệ của Công ty; Công ty AZ (đại diện quản lý phần vốn góp là ông Bùi Viết Sơn) góp 66,7 tỷ đồng tương ứng với 6.670.000 cổ phần chiếm 23% tổng vốn điều lệ của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua bổ nhiệm bà Tạ Thị Thùy Trang làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Vimediland. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Vimediland từ ông Bùi Viết Sơn được thay thế bằng bà Tạ Thị Thùy Trang.

Căn cứ nội dung trên, đến thời điểm hiện tại VMG đã chuyển tiền cho Công ty AZ số tiền 261 tỷ đồng để thanh toán các khoản hỗ trợ di dời cho Công ty Interserco 145 tỷ đồng .

Sau khi nhận được số tiền hơn 261 tỷ (trong đó 260 tỷ có chứng từ, 50.000 USD không có chứng từ), Công ty AZ đã chuyển tiền thanh toán hỗ trợ di dời cho Công ty Interserco hơn 145 tỷ đồng.

Công ty Interserco đã nhận đủ số tiền hơn 145 tỷ đồng từ Công ty AZ (theo báo cáo tại văn bản số 116/2018/AZ- INTERRSERCO, ngày 16-5-2018 của Liên danh Công ty AZ và Công ty Interserco gửi UBND TP Hà Nội, Sở Tài chính, Sở KH&ĐT).

* Về việc góp vốn của các cổ đông tại Công ty Vimediland:

Đối với Công ty Interserco: đến thời điểm hiện tại, do chưa di dời được mặt bằng nên Công ty Interserco chưa hoàn thành các thủ tục góp vốn bằng tài sản gắn liền với khu đất tại 17 Phạm Hùng. Bên cạnh, Công ty Interserco đã nhận đủ số tiền bồi thường, hỗ trợ di dời 145 tỷ đồng nhưng Công ty Interserco chưa thực hiện nghĩa vụ góp vốn 40.618.105.584 đồng bằng tiền cho Công ty Vimediland.

Đối với Công ty AZ: đến thời điểm hiện tại, Công ty AZ đã nhận 261 tỷ từ Công ty VMG (261 tỷ đồng sau khi trừ đi tiền hỗ trợ di dời cho Công ty Interserco, số tiền còn lại 116 tỷ đồng để Công ty AZ góp vốn vào Công ty Vimediland) tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Công ty AZ chưa hoàn thành thủ tục góp 66,7 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 23% vốn điều lệ của Công ty Vimediland.

Đối với bà Tạ Thị Thùy Trang: Tính tới thời điểm hiện tại, bà Tạ Thị Thùy Trang trên cơ sở các khoản cấp vốn uỷ thác của VMG đã hoàn thành việc góp đủ 147,9 tỷ đồng cho Công ty Vimediland.

Như vậy, nghĩa vụ tài chính của VMG đã thực hiện là: 425 tỷ đồng, trong đó chuyển tiền cho Công ty AZ số tiền 261 tỷ đồng để thanh toán các khoản hỗ trợ di dời cho Công ty Interserco 145 tỷ đồng và góp vốn cho bà Tạ Thị Thùy Trang tại Công ty Vimediland là 147,9 tỷ đồng.

Về trách nhiệm của Công ty Vimediland: Đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý còn lại giai đoạn chuẩn bị đầu tư của dự án và thanh toán các khoản tiền cho nhà thầu 17.968.659.552 đồng cho 4 nhà thầu thực hiện các nội dung: Lập hồ sơ thiết kế ý tưởng quy hoạch tổng mặt bằng, tỷ lệ 1/500; tư vấn thiết kế ý tưởng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công công trình và hạ tầng công trình, thiết kế cảnh quan, lập dự toán chi tiết; đo vẽ bản đồ hiện trạng 1/500; chi phí khảo sát địa chất công trình.

Tuy nhiên, một điều rất bất thường là tại mục 2, Phụ lục Hợp đồng số 02 giữa Công ty AZ, Công ty Interserco và bà Tạ Thị Thùy Trang ký kết ngày 6-3-2016 đã quy định: “Hai bên mong muốn hợp tác theo mô hình có thể chủ động và đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư vào dự án, hợp tác với bên thứ ba để thu hút thêm nguồn vốn đảm bảo sự thành công của dự án trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành, căn cứ đơn đề nghị không tiếp tục không tham gia dự án ký ngày 6-5-2011 của bà Phạm Thị Hạnh (vợ của ông Bùi Viết Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty AZ), Công ty AZ đã tìm kiếm và giới thiệu bà Tạ Thị Thùy Trang. Do vậy, cổ đông sáng lập của Công ty Vimediland là Công ty AZ, Công ty Interserco và bà Tạ Thị Thùy Trang”.

Nay, tại văn bản số 116/2018/AZ-INTERSERCO ngày 16-5-2018 của Liên danh Công ty AZ, Công ty Interserco báo cáo UBND TP Hà Nội, Sở Tài chính, Sở KH&ĐT có nội dung đề nghị UBND TP cho phép thành lập pháp nhân mới là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phạm Hùng, địa chỉ trụ sở chính của công ty đặt tại 17 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tỷ lệ vốn góp vẫn giữ nguyên Công ty Interserco chiếm 26% tổng vốn điều lệ, Công ty AZ chiếm 44% tổng vốn điều lệ, bà Phạm Thị Hạnh, là cổ đông mới do Công ty AZ tìm kiếm giới thiệu chiếm 30% tổng vốn điều lệ để tiếp tục tổ chức, quản lý thực hiện dự án theo quy định. Trong đó, Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Vimediland được thay thế bằng Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phạm Hùng; bà Tạ Thị Thùy Trang được thay thế bởi bà Phạm Thị Hạnh.

* Về quá trình thực hiện thanh tra toàn diện dự án của Thanh tra TP Hà Nội:

Ngày 7-8-2018, Thanh tra TP Hà Nội ban hành Quyết định số 3853/QĐ-TTTP(P1) thành lập Đoàn thanh tra để thanh tra toàn diện việc thực hiện Dự án 17 Phạm Hùng. Ngày 19-10-2018, Thanh tra TP Hà Nội có báo cáo số 5126/KL-TTTP(P1) về việc thanh tra toàn diện dự án với một số nội dung kết luận và kiến nghị như sau:

Khu đất tại số 17 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm để thực hiện Dự án City of Dream, có nguồn gốc là đất do UBND TP Hà Nội cho Công ty Interserco thuê để làm Điểm thông quan nội địa thành phố Hà Nội.

Từ năm 2011, Công ty Interserco đã liên danh với Công ty AZ báo cáo đề xuất UBND TP cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư dự án văn phòng thương mại và nhà ở cao cấp tại 17 Phạm Hùng.

Trên cơ sở đề xuất của Công ty Interserco, Công ty AZ và của Sở Tài chính, ngày 15-6-2016, UBND TP có văn bản số 3580/UBND-KT cho phép Công ty Interserco cùng đối tác là Công ty AZ và bà Tạ Thị Thùy Trang góp vốn thành lập Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Vimediland để thực hiện Dự án City of Dream tại khu đất 17 đường Phạm Hùng.

Sau khi được cấp Đăng ký doanh nghiệp, Công ty Vimediland đã thực hiện một số nội dung liên quan đến dự án.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đầu tư, Công ty Vimediland và các cổ đông của công ty Vimediland có một số sai phạm, cụ thể: Cho đến nay, Công ty Vimediland mới chỉ có 147,9 tỷ đồng (do bà Tạ Thị Thùy Trang nộp). Công ty Interserco, Công ty AZ không góp vốn theo cam kết là không thực hiện chỉ đạo của UBND TP tại văn bản số 3580/UBND-KT ngày 15-6-2016; vi phạm khoản 1, điều 112 Luật Doanh nghiệp.

Công ty AZ báo cáo không trung thực, không chính xác về nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp (tại báo cáo tài chính các năm 2010, 2015 gửi liên ngành TP).

Việc liên danh (Công ty Interserco và Công ty AZ) trước đây đã đề xuất UBND TP cho phép thành lập Công ty cổ phần Vimediland (trong đó có cổ đông là bà Tạ Thị Thùy Trang), đến nay Công ty Interserco và Công ty AZ không góp vốn theo cam kết, nhưng lại có văn bản đề nghị UBND TP chấp thuận cho Công ty Interserco và Công ty AZ góp vốn thành lập pháp nhân mới, trong đó không có bà Tạ Thị Thùy Trang để thay thế pháp nhân trước đây là Công ty Vimediland để tiếp tục kế thừa, tiến hành thực hiện Dự án 17 Phạm Hùng là việc làm chậm tiến độ thực hiện dự án, gây phức tạp cho việc quản lý của UBND TP.

Thanh tra TP giao Giám đốc Sở KH&ĐT đề xuất hướng xử lý đối với Dự án City of Dream đảm bảo đúng quy định của pháp luật, hiệu quả trong sử dụng đất, tránh khiếu kiện phức tạp.

Công bố hồ sơ pháp lý về dự án Iris Garden và dự án 17 Phạm Hùng

Đối với dự án tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở để bán tại 119 đường k2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Nhuệ Giang.

Ngày 26-2-2016, Công ty Cổ phần Địa ốc La Giang và Tập đoàn dược phẩm Vimedimex ký Biên bản thỏa thuận đầu tư số 10/BBTTĐT-2016. Theo đó, Tập đoàn dược phẩm Vimedimex sẽ hợp tác với Công ty La Giang để thực hiện dự án thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex (Công ty Vimedimex) sẽ thông qua Công ty La Giang thanh toán toàn bộ giá trị cổ phần mà Công ty La Giang nhận chuyển nhượng của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Ba Đình (Công ty Ba Đình sở hữu 70% cổ phần của tại Công ty Nhuệ Giang) và Công ty Xuân Hòa (Công ty Xuân Hòa sở hữu 30% cổ phần tại Công ty Nhuệ Giang).

Hai bên cũng thống nhất về tỷ lệ vốn góp trong Công ty Nhuệ Giang sẽ là Công ty Vimedimex 70% cổ phần, Công ty La Giang 30% vốn điều lệ. Từ thời điểm ký kết Biên bản thỏa thuận đầu tư số 10/BBTTĐT-2016, Tập đoàn dược phẩm Vimedimex đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo quy định của Thỏa thuận đã ký bao gồm: chuyển cho Công ty cổ phần Địa ốc La Giang (nay được đổi tên là Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Quân Anh) số tiền 280 tỷ đồng để thanh toán chuyển nhượng cổ phần cho các cổ đông sáng lập của Công ty Nhuệ Giang và 30% vốn điều lệ của Công ty Quân Anh tại Công ty Nhuệ Giang là do Tập đoàn dược phẩm Vimedimex tạo nguồn góp vốn, Công ty Quân Anh không góp vốn trên thực tế.

Ngày 18-3-2019, Công ty Nhuệ Giang đã có văn bản số 27/2019/CV-NG phúc đáp tới Công ty Quân Anh một số nội dung mà Công ty đã yêu cầu với quan điểm: “Nhóm cổ đông chi phối tại Công ty Quân Anh và nhóm cổ đông chi phối tại Công ty Cổ phần Bất động sản AZ là những người có liên quan với nhau. Công ty Cổ phần Bất động sản AZ trước đây ký Hợp đồng hợp tác với Công ty Vimedimex (cổ đông chi phối của Công ty Đan Phượng) để thực hiện Dự án Tổ hợp thương mại và căn hộ cao cấp City of Dream tại số 17 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm.

Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Bất động sản AZ đã không tuân thủ đúng cam kết đã ký và có các hành động nhằm cản trở và gây bất lợi cho Dự án City of Dream. Vì vậy, trong giai đoạn này, Hội đồng quản trị Công ty Nhuệ Giang tạm thời chưa thực hiện việc bổ nhiệm các nhân sự mới do Công ty Quân Anh đề cử vào các chức danh quản trị, điều hành của Công ty Nhuệ Giang cho đến khi nhóm các cổ đông của Công ty Quân Anh và Công ty Cổ phần Bất động sản AZ có thiện chí và hợp tác với Công ty Vimedimex trong việc giải quyết các tồn tại, vướng mắc tại các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản tại Hà Nội”.

Chủ đầu tư Công ty Nhuệ Giang và đơn vị phát triển dự án Công ty Vimedimex sẽ thực hiện các công việc liên quan đến Dự án Tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà ở để bán tại số 27, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội với Công ty khi các liên danh tại Dự án Tổ hợp thương mại và căn hộ cao cấp City of Dream tại số 17 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm gồm: Công ty Cổ phần Bất động sản AZ; Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ quốc tế Interseco hoàn thiện thủ tục trình và được sự chấp thuận của UBND TP Hà Nội cho phép liên danh và Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Vimediland tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư tại Dự án Tổ hợp thương mại và căn hộ cao cấp City of Dream.

Theo Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp Công ty cổ phần của Công ty Nhuệ Giang và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Công ty Nhuệ Giang là một pháp nhân độc lập, đăng kí thành lập theo loại hình Công ty cổ phần, hoạt động theo Điều lệ và quy định của pháp luật. Theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 135 và điểm i Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp năm 2014, việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, bổ nhiệm các chức danh Tổng Giám đốc và/hoặc các chức danh quản lý quan trọng khác trong Công ty cổ phần thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Ngày 25-5-2016, Đại hội đồng cổ đông Công ty Nhuệ Giang đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị (trong đó, ông Phạm Ngọc Quân - Chủ tịch, ông Nguyễn Quang Hưng - Thành viên, bà Nguyễn Thị Hạnh – Thành viên) và bà Nguyễn Thị Hạnh- Tổng Giám đốc. Như vậy, hiện nay, Công ty Nhuệ Giang đang có nhân sự quản lý chính thức được bầu, bổ nhiệm một cách hợp pháp. Các nhân sự này có đầy đủ thẩm quyền và tư cách theo quy định của pháp luật, theo Điều lệ Công ty để điều hành Công ty Nhuệ Giang và các hoạt động kinh doanh, thương mại của Công ty, bao gồm các hoạt động của Dự án.

Tin cùng chuyên mục