Công bố giải thưởng Sao Khuê trong lĩnh vực CNTT

  • 11/03/2011 01:50
  • 0 bình luận
  • Thanh hoàn
  • In bài
(ANTĐ) - Ngày 10-3-2011, Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm Việt Nam (VINASA) đã chính thức giới thiệu và phát động chương trình Bình chọn Danh hiệu Sao Khuê năm 2011.

Công bố giải thưởng Sao Khuê trong lĩnh vực CNTT

(ANTĐ) - Ngày 10-3-2011, Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm Việt Nam (VINASA) đã chính thức giới thiệu và phát động chương trình Bình chọn Danh hiệu Sao Khuê năm 2011.

Chương trình sẽ đánh giá, bình chọn, xếp hạng các sản phẩm, dịch vụ tốt nhất của ngành phần mềm, nhằm định hướng thị trường và người sử dụng, định hướng phát triển ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam, thúc đẩy ứng dụng phần mềm trong các ngành kinh tế, xã hội, trong các cơ quan. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp phần mềm Việt Nam chiếm lĩnh thị trường trong nước.

Việc đánh giá, bình chọn được chia theo 5 nhóm lớn là: Các sản phẩm, giải pháp phần mềm thương mại tiêu biểu của Việt Nam, xét trao theo các lĩnh vực ứng dụng chuyên ngành; Các giải pháp thương mại điện tử tiêu biểu; Các sản phẩm, giải pháp phần mềm mới 2010-2011 của Việt Nam; Các dịch vụ phần mềm và CNTT; Các sản phẩm và dịch vụ phần mềm nước ngoài tiêu biểu được ứng dụng tại Việt Nam.

Thanh hoàn

Tin cùng chuyên mục