Công bố bộ chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh, cấp bộ và cấp quốc gia

  • 18/10/2020 08:41
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
ANTD.VN -  Bộ chỉ số chuyển đổi số (DTI) vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) công bố gồm 3 cấp: chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh, chỉ số chuyển đổi số cấp bộ và chỉ số chuyển đổi số cấp quốc gia.
Công bố bộ chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh, cấp bộ và cấp quốc gia ảnh 1

Chuyển đổi số sẽ được thực hiện rộng rãi ở mọi bộ, ngành, địa phương

Theo đó, bộ chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh được cấu trúc theo 3 trụ cột, gồm: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Mỗi trụ cột gồm 7 chỉ số chính: chỉ số đánh giá về chuyển đổi nhận thức, chỉ số đánh giá về kiến tạo thể chế, chỉ số đánh giá về phát triển hạ tầng và nền tảng số, chỉ số đánh giá về thông tin và dữ liệu số, chỉ số đánh giá về hoạt động chuyển đổi số, chỉ số đánh giá về an toàn an ninh mạng, chỉ số đánh giá về đào tạo và phát triển nhân lực. Mỗi chỉ số thành phần có tiêu chí khác nhau để đánh giá chuyển đổi số.

Khác với bộ chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh, bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ không đánh giá riêng theo các trụ cột mà đánh giá chung chỉ số chuyển đổi số của bộ để đảm bảo những tiêu chí đánh giá là tương đồng, phù hợp với đặc điểm của mỗi bộ phụ trách một trụ cột khác nhau.

Bộ chỉ số chuyển đổi số quốc gia được cấu trúc theo 3 trụ cột, gồm: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Chỉ số này cũng gồm 7 chỉ số chính như chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh, trong mỗi chỉ số chính có các chỉ số thành phần.

Bộ TT-TT cho biết, thang điểm đánh giá của chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh là 1.000 điểm chia cho 3 trụ cột theo tỷ lệ: 400 điểm cho chính quyền số, kinh tế số và xã hội số mỗi trụ cột 300 điểm. Thang điểm đánh giá của chỉ số chuyển đổi số cấp bộ là 500 điểm.

Với 2 cấp này, điểm đánh giá căn cứ theo số liệu báo cáo và điều tra xã hội chiếm 80%; điểm đánh giá theo sắc thái thông tin trên không gian mạng chiếm 10%; và điểm đánh giá qua phỏng vấn chuyên gia chiếm 10%.

Trong chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh, điểm cho chỉ số chính hoạt động chuyển đổi số của mỗi trụ cột chiếm 20%, các chỉ số chính còn lại mỗi chỉ số 10% số điểm. Còn trong chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, điểm cho chỉ số chính hoạt động chuyển đổi số chiếm 16%, điểm cho chỉ số chính kiến tạo thể chế chiếm 14%, các chỉ số chính còn lại mỗi chỉ số 10% số điểm.

Tin cùng chuyên mục