Công an Hà Nội quyết tâm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn xã hội của Thủ đô

  • 04/12/2018 06:00
  • 0 bình luận
  • Hà Minh
  • In bài
ANTD.VN - Quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; tăng cường sự phối hợp với các cấp, các ngành, chính quyền cơ sở và đặc biệt phát huy được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, Công an Hà Nội trong năm 2018 đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
Lực lượng Công an cơ sở tuần tra đêm, bảo vệ sự bình yên tại các khu dân cư

Lực lượng Công an cơ sở tuần tra đêm, bảo vệ sự bình yên tại các khu dân cư

Chú trọng phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm 

Điểm nổi bật của Công an Hà Nội trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm là đã triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều biện pháp, giải pháp trong đó coi trọng công tác phòng ngừa từ xa, từ cơ sở, hạn chế các nguyên nhân, điều kiện phạm tội; tập trung các biện pháp đánh trúng những loại tội phạm mới nổi lên, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội của Thủ đô.

Với những cố gắng bền bỉ, những giải pháp công tác Công an mang tính chuyên sâu, bằng tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, năm 2018, Công an Hà Nội được các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an thống nhất cao bầu chọn để vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Công an Hà Nội đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội kết hợp với phòng ngừa nghiệp vụ; tăng cường tuyên truyền, phổ biến các phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động của các loại tội phạm, nhất là các hành vi, đối tượng phạm tội mới, để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả và mở rộng các mô hình, chuyên đề phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả thời gian qua (mô hình 141, 142 và các tổ công tác trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại 15 bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố); đẩy mạnh thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội.  

Lực lượng 141, CATP Hà Nội chặn giữ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ…

Lực lượng 141, CATP Hà Nội chặn giữ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ…

Đặc biệt, trước diễn biến mới của tình hình, nhất là yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm trên tuyến, phục vụ các sự kiện chính trị lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô trong thời điểm cuối năm 2018, Công an Hà Nội đã triển khai, thành lập thêm 15 Tổ công tác 141 đặc trách kiểm tra tại địa bàn 12 quận nội thành và 3 huyện, góp phần tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên địa bàn.

Căn cứ yêu cầu thực tiễn đặt ra và theo sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an Hà Nội đã tập trung rà soát, lập kế hoạch điều tra, triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức, các ổ nhóm tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh tài chính, núp bóng doanh nghiệp để hoạt động phạm tội; tội phạm cướp, cướp giật; tội phạm và tệ nạn xã hội tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ có điều kiện trên địa bàn thành phố; tội phạm sử dụng vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; ngăn ngừa và trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn thành phố.

Với việc triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp, giải pháp trên, Công an Hà Nội đã kiềm chế, làm giảm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; phát hiện, điều tra khám phá nhiều vụ án về tội phạm tham nhũng, kinh tế, ma túy, môi trường; không để tồn tại các tụ điểm về tệ nạn xã hội gây nhức nhối trong dư luận, không để các ổ nhóm tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội hoạt động lộng hành. 

Công an Hà Nội gần gũi, thân thiện với du khách quốc tế

Công an Hà Nội gần gũi, thân thiện với du khách quốc tế

Quan tâm, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, tinh gọn bộ máy

Bám sát chỉ đạo của Bộ Công an và thành phố, năm 2018, Công an Hà Nội đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, chủ động đi đầu trong công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự.  

Công tác kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, điều chỉnh tăng cường lực lượng cho các đơn vị nghiệp vụ, cho cơ sở được xác định là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm đột phá trong năm 2018. Công an Hà Nội đã chủ động triển khai bài bản các nội dung trong Đề án 106 của Bộ Công an, trọng tâm là triển khai thực hiện Kế hoạch 269/KH-CAHN-PX13-PV11 ngày 16-8-2018 về sắp xếp lại tổ chức bộ máy đảm bảo các yêu cầu đề ra, được lãnh đạo Bộ Công an và thành phố ghi nhận, đánh giá cao. 

Sau khi sáp nhập và kiện toàn sắp xếp lại một số đơn vị, tổ chức bộ máy mới của Công an Hà Nội giảm từ 70 đơn vị cấp phòng với 713 đội xuống còn 35 đơn vị cấp phòng với 631 đội, thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn của Công an Hà Nội trong việc kiện toàn sắp xếp lại tổ chức bộ máy.

Công an Hà Nội cũng đã chủ động điều chỉnh giảm biên chế tại các phòng để tăng cường, bổ sung cho Công an cấp huyện, các đơn vị trực tiếp chiến đấu, cơ bản phù hợp với quy định của Bộ Công an và đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. 

Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Công an Hà Nội theo Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ; việc sáp nhập Cảnh sát PCCC thành phố vào CATP Hà Nội với cách làm bài bản, khoa học, phù hợp với tình hình thực tiễn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của tổ chức bộ máy, không để ảnh hưởng đến các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của các đơn vị.

Công an Hà Nội đã triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều biện pháp, giải pháp để hạn chế các nguyên nhân, điều kiện phạm tội; đánh trúng những loại tội phạm mới nổi, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Ảnh: Đinh Thành Đức

Công an Hà Nội đã triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều biện pháp, giải pháp để hạn chế các nguyên nhân, điều kiện phạm tội; đánh trúng những loại tội phạm mới nổi, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Ảnh: Đinh Thành Đức

Theo ghi nhận, Công an Hà Nội đã ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trên các mặt, lĩnh vực công tác, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, mệnh lệnh công tác tại cơ sở; duy trì thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, thống kê số liệu, đảm bảo phục vụ hiệu quả, kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Cùng với những nỗ lực và kết quả trong công tác cán bộ, Công an Hà Nội đã triển khai và thu được nhiều thành tích, chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhân hộ khẩu, quản lý đối tượng; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Cảnh sát khu vực; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông - trật tự đô thị; công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, và công tác chính trị tư tưởng.

Kết quả, chuyển biến trên từng mặt trận, lĩnh vực công tác ấy, đã góp phần vào thành tích chung của Công an Hà Nội trong năm công tác 2018, được các cấp lãnh đạo và đông đảo người dân ghi nhận, biểu dương.

Trong 11 tháng năm 2018, CATP Hà Nội: 

- Nhận được 4 thư khen của Bộ Công an; 1 thư khen của Thành ủy Hà Nội; 135 thư khen, thư cảm ơn của các cấp lãnh đạo, cơ quan ban, ngành và quần chúng nhân dân. 

- 11.596 lượt (tăng 2.192 lượt = 23,3%) gồm 2.147 lượt tập thể (tăng 665 lượt = 44,87%), 9.449 lượt cá nhân (tăng 1527 lượt = 19,27%) có thành tích trong công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng được các cấp khen thưởng.

- Tội phạm hình sự tiếp tục giảm 493 vụ (=11%) so với cùng kỳ năm 2017.

- Điều tra khám phá phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ 81,4%; khám phá trọng án đạt tỷ lệ 98,8%.

- Triệt phá 1.129 ổ nhóm tội phạm hình sự, bắt 3.036 đối tượng (đạt 125% chỉ tiêu năm); triệt phá và làm tan rã 38 ổ nhóm tội phạm, bắt 125 đối tượng (đạt 127% chỉ tiêu năm 2018).

- Phát hiện, khám phá 2.464 vụ, 2.550 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế (đạt 145% chỉ tiêu năm 2018); khởi tố điều tra 246 vụ, 315 bị can (đạt 112% chỉ tiêu năm 2018); thu nộp cho ngân sách Nhà nước trên 1.184 tỷ đồng.

- Phát hiện, điều tra, khám phá 2.987 vụ, 3.725 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, chứa chấp và sử dụng trái phép chất ma túy; xử lý hình sự 2.789 vụ, 3.262 đối tượng, đạt 126,8% chỉ tiêu năm, 

- Bắt, vận động, đầu thú, thanh loại 928 ĐTTN (đạt 109,1% chỉ tiêu năm 2018).

Công an Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều phương án, kế hoạch, cao điểm đảm bảo an ninh trật tự; đấu tranh, xử lý, giải quyết có hiệu quả các vấn đề nổi, các vụ việc phức tạp nảy sinh về an ninh trật tự, giữ vững thế chủ động, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để hình thành, công khai hóa các tổ chức chính trị đối lập; không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn, tạo môi trường an toàn, lành mạnh phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của thành phố, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của toàn lực lượng Công an nhân dân. 

Đại tá Nguyễn Viết Chuẩn (nguyên Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hà Nội): Công an Hà Nội có những thế trận phòng ngừa tốt đảm bảo an ninh trật tự 

Công an Hà Nội quyết tâm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn xã hội của Thủ đô ảnh 5

“Theo sát những chủ trương, chỉ đạo và kết quả công tác của Công an Hà Nội trong thời gian qua, tôi nhận thấy rằng Công an Hà Nội đã và đang xây dựng, triển khai được những kế hoạch, chuyên đề chuyên sâu để phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Nhiều chuyên đề, kế hoạch còn mang tính “tiên phong” so với các địa phương trên toàn quốc, như kế hoạch phòng, chống tội phạm, vi phạm liên quan đến “tín dụng đen”; kế hoạch quản lý đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy tổng hợp, “ngáo đá” ở các địa bàn dân cư… Công an Hà Nội có những thế trận phòng ngừa tốt đảm bảo an ninh trật tự. Đây là những yếu tố hết sức cần thiết, quan trọng, bởi đáp ứng hiệu quả yêu cầu của công tác phòng ngừa”.

Ông Phạm Ngọc Thạch (Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội): Không xảy ra vụ việc nghiêm trọng liên quan đến “tín dụng đen”

Công an Hà Nội quyết tâm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn xã hội của Thủ đô ảnh 6

“Phường Xuân Đỉnh nhiều năm trước là một trong những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự của quận Bắc Từ Liêm. Tuy nhiên thời gian gần đây, tình hình đã có những chuyển biến tích cực. Đơn cử như trong thời gian qua, khi CATP Hà Nội triển khai Kế hoạch 231 đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến vay nợ tài chính, CAP Xuân Đỉnh đã báo cáo, tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo các mặt công tác Công an, trong đó có nội dung phòng ngừa, đấu tranh theo Kế hoạch 231. Theo đó, công tác tuyên truyền đến người dân nhận biết các phương thức, thủ đoạn, các loại đối tượng, tác hại, hậu quả của hoạt động “tín dụng đen” đã được đẩy mạnh. Cùng với đó, CAP đã chủ động quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh tài chính trên địa bàn, các cơ sở cầm đồ, qua đó phát hiện các cơ sở tư vấn tài chính trá hình, lén lút hoạt động, xử lý nghiêm theo pháp luật.

Với sự tham mưu của CAP, UBND phường Xuân Đỉnh đã chỉ đạo lực lượng nòng cốt ở cơ sở tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra kiểm soát, ngăn chặn các vụ việc phức tạp, không để xảy ra các vụ việc gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Nhờ đó, trong năm 2018, trên địa bàn phường an ninh trật tự ổn định, không có các vụ việc, đối tượng hoạt động mang tính chất có tổ chức, cho vay tài chính dẫn đến hậu quả nghiêm trọng”.

Thiếu úy Phạm Thanh Thanh (Trung đoàn Cảnh sát Cơ động, CATP Hà Nội): Sẵn sàng với quyết tâm cao nhất vì sự bình yên của người dân

Công an Hà Nội quyết tâm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn xã hội của Thủ đô ảnh 7

“Giai đoạn này, chúng tôi đang triển khai thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Lực lượng Cảnh sát cơ động nói riêng và toàn lực lượng Công an Hà Nội sẵn sàng với quyết tâm cao nhất, không quản ngại khó khăn vất vả bảo vệ an ninh trật tự, bình yên cuộc sống người dân. Chúng tôi đã quán triệt những mục tiêu thực hiện đợt cao điểm từ nay đến Tết Nguyên đán là tập trung lực lượng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy; cướp giật, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, ngăn chặn thanh niên tụ tập gây rối trật tự công cộng…”.

Ông Mai Xuân Yên (phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nôi): Ở vị trí nào, cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô đều nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Công an Hà Nội quyết tâm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn xã hội của Thủ đô ảnh 8

“Chứng kiến hoạt động của lực lượng Công an Hà Nội từng ngày ở cơ sở, người dân chúng tôi biết các cán bộ chiến sĩ Công an rất vất vả, làm việc không quản ngày đêm. Khi xảy ra vụ việc ở địa bàn dân cư, các anh đều có mặt kịp thời, trách nhiệm, nên chúng tôi rất yên tâm. Không may có gia đình nào mất trộm tài sản, CAP đều nhanh chóng đến nắm bắt thông tin vụ việc, rồi cùng với các đội nghiệp vụ của CAQ rà soát, điều tra truy bắt đối tượng. Là một cựu chiến binh, cả cuộc đời đã đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng đất nước, chúng tôi cảm nhận được vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong thời bình cũng giống như người lính trong thời chiến, đầy vất vả, hiểm nguy. Cán bộ chiến sĩ Công an ở cấp cơ sở mỗi người một mảng việc, từ hình sự, đảm bảo trật tự đô thị đến nắm tình hình trong nội bộ nhân dân, ở vị trí nào các đồng chí cũng đều nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. 

Dương Kiên Quyết (20 tuổi, sinh viên trường Đại học Giao thông - Vận tải): Yên tâm vì có bóng dáng lực lượng Công an trên mọi cung đường

Công an Hà Nội quyết tâm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn xã hội của Thủ đô ảnh 9

“Ngoài giờ đi học, để có thêm thu nhập phụ giúp gia đình, tôi thường đi làm thêm buổi tối nên về muộn, khi đó đường phố đã vắng người qua lại. Nhiều khi gia đình cũng rất lo lắng vì đêm tối thường kéo theo những điều bất ổn. Thế nhưng thời gian qua, trên các cung đường của thành phố, nhất là đoạn đường từ nơi tôi làm việc về nhà, luôn bắt gặp hình ảnh các chiến sĩ Công an Hà Nội thuộc Tổ công tác 141 ứng trực, xử lý các trường hợp không đội mũ bảo hiểm, đi xe lạng lách, đánh võng... Tôi thật sự cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều!”.

Tin cùng chuyên mục