Công an Gia Lâm bàn giao danh sách 171 cơ sở phòng cháy, chữa cháy cho cấp xã quản lý

  • 02/03/2021 16:58
  • 0 bình luận
  • Ánh Nguyệt
  • In bài
ANTD.VN - Nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân tại cơ sở, vừa qua lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy- Công an huyện Gia Lâm đã bàn giao danh mục cơ sở cho cấp xã quản lý.
Công an Gia Lâm bàn giao danh sách 171 cơ sở phòng cháy, chữa cháy cho cấp xã quản lý ảnh 1

Công an huyện Gia Lâm bàn giao danh sách cơ sở do

UBND cấp xã quản lý

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC được ban hành ngày 24/11/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 10/01/2021, thay thế Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014. Nghị định 136/2020/NĐ-CP có nhiều điểm mới so với Nghị định 79/2014/NĐ-CP, trong đó quy định rõ trách nhiệm cũng như danh mục cơ sở do UBND cấp xã quản lý, danh mục cơ sở do cơ quan Công an quản lý.

Công an huyện Gia Lâm đã chủ động tham mưu cho UBND huyện Gia Lâm triển khai Nghị định số 136/2020/NĐ-CP trong đó có nội dung bàn giao danh sách 171 cơ sở trước đây thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy theo Phụ lục I, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP nay thuộc Phụ lục IV, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, đồng thời tiếp tục thực hiện điều tra cơ bản theo chỉ đạo của Công an TP Hà Nội để thực hiện các bước tiếp theo về quản lý phòng cháy, chữa cháy theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

Kết hợp với nội dung bàn giao danh sách, Công an huyện Gia Lâm trao đổi và đề nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn bám sát vào các quy định của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác PCCC&CNCH để triển khai đồng bộ các biện pháp phòng cháy và chữa cháy phù hợp với thực tế tại địa phương, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Tin cùng chuyên mục