Công an cần gương mẫu, đi đầu

  • 10/08/2013 06:20
  • 0 bình luận
  • Đức Minh
  • In bài
ANTĐ - Sáng 9-8, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Công an cần gương mẫu, đi đầu ảnh 1
Đoàn Kiểm tra Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và các đồng chí trong Ban Thường vụ, Đảng ủy Công an Trung ương cùng dự buổi làm việc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, là lực lượng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, cán bộ, chiến sỹ CAND cần gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị nhằm không ngừng nêu cao bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc, với nhân dân. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị trên cần được coi là nhiệm vụ thường xuyên, có tính lâu dài nhằm tiếp tục rèn luyện, nêu cao phẩm chất và đạo đức cách mạng, cũng như nâng cao năng lực công tác công an nhân dân, hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, của nhân dân. Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng đoàn Kiểm tra, Đại tướng Trần Đại Quang khẳng định việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã được Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc với những nội dung, giải pháp cụ thể, đã đạt được nhiều kết quả, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Sau 1 năm thực hiện, Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng sơ kết và tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trong toàn Đảng bộ; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và cơ quan chức năng chuẩn bị kỹ nội dung, chương trình làm việc với đoàn. Đợt kiểm tra này cũng là dịp để cấp ủy, chỉ huy công an các cấp đánh giá đầy đủ những mặt mạnh, chỉ rõ những yếu kém, tồn tại để có biện pháp khắc phục, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.Sau khi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Đoàn kiểm tra sẽ làm việc với Đảng ủy các đơn vị trực thuộc để có cơ sở đánh giá đầy đủ, toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ Công an Trung ương.


Tin cùng chuyên mục