• Chuỗi sự kiện "Văn hóa ẩm thực - Con đường di sản miền Trung"

    Chuỗi sự kiện "Văn hóa ẩm thực - Con đường di sản miền Trung"

    ANTD.VN - Chuỗi sự kiện Văn hóa ẩm thực - Con đường di sản miền Trung sẽ diễn ra với nhiều chủ đề hấp dẫn, trong thời gian từ tháng 7- 12/2021. Đây là chương trình đặc biệt nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong ngành ẩm thực tại miền Trung thời gian tới.