Còn cán bộ, công chức thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm

  • 10/01/2019 10:54
  • 0 bình luận
  • Phú Khánh
  • In bài
ANTD.VN - Theo Ban Dân vận Trung ương, năm 2018, vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức viên chức chưa nhận thức sâu sắc vai trò của công tác dân vận trong thực thi chức trách, nhiệm vụ, chưa nâng cao đạo đức công vụ, chưa thật sự quan tâm giải quyết nguyện vọng, bức xúc của người dân, còn thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm...
Toàn cảnh đầu cầu tại UBND TP Hà Nội

Toàn cảnh đầu cầu tại UBND TP Hà Nội

Sáng 10-1, Ban Dân vận Trung ương đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng Chính phủ, tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Theo Ban Dân vận Trung ương, năm 2018, công tác dân vận đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân; Tham gia giải quyết có hiệu quả hơn những nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Trong đó, công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân đã có nhiều kết quả tích cực. Đảng ủy Công an Trung ương đã tập trung đổi mới việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được dư luận nhân dân đánh giá cao; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ nhân dân, thi đua thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân...

Bộ Công an cũng đã phối hợp với Ban dân vận các cấp gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; thành lập các tổ công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác trước các hành vi vi phạm pháp luật, hoạt động lôi kéo, kích động, biểu tình gây rối an ninh, trật tự và tích cực lên án, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng dân tộc, tôn giáo, phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước góp phần ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng thế trận an ninh nhân dân.

Những kết quả quan trọng trên đã góp phần tạo sự đồng thuận, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, xây dựng quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân.

Bên cạnh các kết quả đạt được, Ban Dân vận Trung ương cũng chỉ rõ các tồn tại cần khắc phục ngay. Trong đó, nhận thức và trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn hạn chế; chưa coi trọng và đổi mới công tác vận động nhân dân, chưa thực sự lấy lợi ích của nhân dân làm mục tiêu, động lực nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Đặc biệt, công tác nắm bắt, đánh giá, dự báo tình hình nhân dân, đặc biệt ở những địa bàn phức tạp, nhạy cảm chưa kịp thời, sâu sát nên tham mưu chủ trương, giải pháp chưa sát, có lúc, có nơi chưa chú trọng công tác tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân.

“Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa nhận thức sâu sắc vai trò của công tác dân vận trong thực thi chức trách, nhiệm vụ, chưa nâng cao đạo đức công vụ, chưa thật sự quan tâm giải quyết nguyện vọng, bức xúc của người dân, chưa tạo điều kiện để người dân thực hiện quyền làm chủ, còn thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm”, Ban Dân vận Trung ương nêu rõ.

Tin cùng chuyên mục