Có thể chất vấn cả Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ

  • 16/11/2015 08:32
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài

ANTĐ -Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, sáng 16-11-2015, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết phiên chất vấn này cũng là hoạt động chất vấn, giám sát chất vấn cuối cùng trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII. 

Do vậy, khác với các phiên chất vấn trước đó, Quốc hội sẽ nghe lại báo cáo của Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC, đánh giá lại kết quả thực hiện các nghị quyết về chất vấn và giám sát của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ. Đặc biệt, đối tượng chất vấn của các ĐBQH trong kỳ họp này rất rộng, bao gồm cả Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TANDTC, Viện trưởng Viện KSNDTC… để đánh giá lại xem việc chỉ đạo, điều hành hoạt động của bộ máy nhà nước nhiệm kỳ qua đã tốt chưa, còn tồn tại gì.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc phiên chất vấn

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc phiên chất vấn

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc phiên chất vấn

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị các ĐBQH, các Bộ trưởng, trưởng ngành, thành viên Chính phủ được chất vấn hỏi và trả lời chất vấn đi thẳng vào vấn đề, mục đích cuối cùng là nhìn thẳng vào sự thật để giải quyết cho tốt trên lĩnh vực điều hành của mình, mang lại những kết quả cụ thể có thể nhìn thấy được.

Sau phần phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, để các ĐBQH nhìn lại một cách toàn diện hơn về các hoạt động của Chính phủ, TANDTC, VKSND TC từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trước khi bước vào nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, Quốc hội đã nghe 5 báo cáo quan trọng gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015.
Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015.
Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến thẩm tra của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015.

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Đức Hiền trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9 của Quốc hội và tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đến năm 2015.

Tin cùng chuyên mục