Cơ quan Nhà nước phải gửi văn bản hoàn toàn qua mạng

  • 01/11/2011 23:17
  • 0 bình luận
  • Vân Hằng
  • In bài
(ANTĐ) - Đó là nội dung Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số trong hoạt động của cơ quan Nhà nước đang được Bộ TT-TT soạn thảo, lấy ý kiến trước khi trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Cụ thể, đến năm 2012, các loại văn bản bắt buộc phải gửi hoàn toàn qua mạng, không sử dụng văn bản giấy còn bao gồm: văn bản để biết, để báo cáo, văn bản dự thảo xin ý kiến, văn bản sao y, tài liệu cần trao đổi trong quá trình xử lý công việc, thông báo chung của cơ quan; các loại văn bản, tài liệu khác giữa các cơ quan nhà nước ở tất cả các cấp; khi gửi hoặc phát hành văn bản giấy (trừ văn bản, tài liệu mật) các cơ quan phải gửi kèm theo bản điện tử qua mạng; công khai địa chỉ thư điện tử hoặc hệ thống thông tin dùng để gửi nhận văn bản điện tử của cơ quan để phục vụ việc gửi, nhận văn bản điện tử...       

Tin cùng chuyên mục