Cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ phối hợp với Bưu điện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

  • 31/03/2020 18:00
  • 1 bình luận
  • ANTĐ
ANTD.VN - Cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ phối hợp với Bưu điện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4 và tháng 5-2020 vào cùng một kỳ chi trả.

VIDEO

TIN ẢNH

INFOGRAPHIC