Cò quăm

  • 22/07/2011 06:30
  • 0 bình luận
  • Đào Cốc Lục Tiên
  • In bài
ANTĐ - Đánh vợ bằng chai bia và gậy, trói bằng xích sắt, đưa vào kỷ lục Guinness được chưa ông?

- Nguyên nhân nào dẫn đến đánh vợ. Từ đó mới đưa… vào tù, cần gì Guinness.
- Ghen.
- Bệnh đấy thì tôi cũng có tý. Nhưng đánh vợ dã man, lún sọ, rách người, không thể viện cớ ghen được.
- Bác cứ nói thế chứ. Nó đã nổi máu hoạn thư lên rồi thì đầu óc phừng phừng, mụ mị.
- Không nhớ các cụ đã răn dạy: “Con cò là con cò quăm, mày hay đánh vợ, đêm nằm với ai”…?
- Các cụ dạy xa, dạy gần, trường hợp này cho nằm với… kiến.
- Sao lại nằm với kiến?
- Đi tù là chắc rồi. Vào tù ngồi rỗi… chăn kiến, chả nằm với kiến là gì.
- Khổ những đứa con… bơ vơ, đau đớn, hoảng loạn, tủi hờn.
- Thế đấy. Cò quăm ơi.

Tin cùng chuyên mục