• ABBANK được chấp thuận tăng vốn điều lệ đạt gần 10.000 tỷ đồng

    ABBANK được chấp thuận tăng vốn điều lệ đạt gần 10.000 tỷ đồng

    ANTD.VN -  Ngày 08 /07/2021, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) nhận được công văn số 4963/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN); chính thức chấp thuận đề nghị của ABBANK về việc tăng thêm 3.696.384.460.000 đồng so với mức vốn điều lệ hiện tại để đạt mức vốn điều lệ gần 9.409.498.010.000 đồng trong năm 2021.