Có nên cho phép đầu tư nhà máy điện theo phương thức PPP?

  • 28/05/2020 15:03
  • 0 bình luận
  • Băng Tâm
  • In bài
ANTD.VN - Ngày 28-5, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Do còn ý kiến khác nhau về việc có hoặc không quy định “nhà máy điện” là một trong các lĩnh vực được đầu tư theo phương thức PPP nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình 2 phương án để Quốc hội xem xét, quyết định.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giữ quy định cho phép áp dụng phương thức PPP đối với các nhà máy điện

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giữ quy định cho phép áp dụng phương thức PPP đối với các nhà máy điện

Ở phương án 1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng chính sách thu hút đầu tư tư nhân thông qua phương thức PPP vào lĩnh vực năng lượng nói chung và nhà máy điện, lưới điện nói riêng là phù hợp với chủ trương của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Hơn nữa, thực tế hiện nay có nhiều dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện được đầu tư theo phương thức PPP. 

Đối với nhà máy thủy điện, không khuyến khích thủy điện do vấn đề ảnh hưởng tác động đến tài nguyên, mức độ an toàn đối với đời sống của người dân. Hơn nữa, tiềm năng thủy điện tại nước ta đã được khai thác tương đối nhiều, nếu tiếp tục triển khai thủy điện thì có khả năng mất cân đối, trường hợp phụ thuộc quá nhiều vào thủy điện sẽ bị ảnh hưởng về tính thời vụ của loại điện năng này. 

“Do vậy cần giữ quy định cho phép áp dụng phương thức PPP đối với các nhà máy điện (trừ nhà máy thủy điện)”, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh.

Ở phương án 2, báo cáo cho biết hiện nay, khu vực tư nhân tham gia đầu tư vào lĩnh vực “nhà máy điện” này theo nhiều phương thức khác nhau. Như vậy, lĩnh vực “nhà máy điện” có thể được đầu tư hoàn toàn bởi doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp tư nhân mà không cần thông qua phương thức PPP.

Uỷ ban Thường vụ nghiêng về phương án 1, tức là quy định “nhà máy điện” là một trong các lĩnh vực được đầu tư theo phương thức PPP.

Về quy mô đầu tư dự án PPP, một số ý kiến nhất trí với việc giao Chính phủ quy định hạn mức quy mô đầu tư tối thiểu của dự án PPP phù hợp với từng ngành, lĩnh vực và tùy từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên cần làm rõ mức đầu tư tối thiểu của dự án PPP không thấp hơn 200 tỷ đồng, hay không thấp hơn 100 tỷ đồng để phù hợp với nhiều địa phương, các lĩnh vực đầu tư khác nhau.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu, sửa đổi, bổ sung quy định theo hướng những dự án PPP đầu tư ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo thì có tổng mức đầu tư tối thiểu là 100 tỷ đồng, các dự án PPP tại các địa bàn, lĩnh vực khác có tổng mức đầu tư tối thiểu là 200 tỷ đồng. 

“Quy định này nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở những nơi khó khăn, có ý nghĩa lớn về mặt xã hội và giúp nhiều đối tượng được thụ hưởng trong khi nguồn lực đầu tư công còn hạn hẹp, không đáp ứng được nhu cầu”, ông Nguyễn Hồng Thanh nhấn mạnh.

Về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP, cơ quan soạn thảo đã tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về bổ sung, quy định rõ thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong việc quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP để phù hợp với Luật Đầu tư công; rà soát lại sự phù hợp về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau trong dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Tin cùng chuyên mục

Liên kết hữu ích