Cơ hội cho người thu nhập thấp nhất

  • 08/06/2011 23:04
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
(ANTĐ) - Đề cương Khung Chiến lược Quốc gia cho Việt Nam tài khóa 2012-2016 với mục tiêu chính là nâng cao chất lượng tăng trưởng vừa được Bộ KH-ĐT lấy ý kiến.

Cơ hội cho người thu nhập thấp nhất

(ANTĐ) - Đề cương Khung Chiến lược Quốc gia cho Việt Nam tài khóa 2012-2016 với mục tiêu chính là nâng cao chất lượng tăng trưởng vừa được Bộ KH-ĐT lấy ý kiến.

Chất lượng tăng trưởng được đảm bảo thông qua các trụ cột: Khả năng cạnh tranh, tính bền vững môi trường, cơ hội bình đẳng, khả năng phục hồi. Việt Nam sẽ cải tiến quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên hướng tới tăng trưởng bền vững đặc biệt ở các vùng nông thôn, duyên hải và đô thị; tăng cường các cơ hội trong cuộc sống cho hàng triệu người có thu nhập ở mức thấp nhất, những người sống ở vùng sâu vùng xa và các nhóm dân tộc thiểu số. Nâng cao năng lực giảm thiểu thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; giải quyết các hệ lụy của các cú sốc kinh tế vĩ mô, đồng thời cải tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, hỗ trợ các hình thức lợi thế cạnh tranh mới thông qua đổi mới sáng tạo.

Hà Linh

Tin cùng chuyên mục