Có được nhận tiền bảo hiểm?

  • 03/03/2010 07:19
  • 0 bình luận
  • Quốc Huy
(ANTĐ) - Hỏi: Tôi đã thế chấp chiếc ôtô, ôtô đó tôi đã mua bảo hiểm tại ngân hàng để vay vốn đầu tư kinh doanh. Trong thời gian thế chấp thì chiếc ôtô bị tai nạn hỏng nặng. Xin hỏi cơ quan bảo hiểm giải quyết chế độ bảo hiểm sẽ trả tiền cho tôi hay cho ngân hàng?

Có được nhận tiền bảo hiểm?

(ANTĐ) - Hỏi: Tôi đã thế chấp chiếc ôtô, ôtô đó tôi đã mua bảo hiểm tại ngân hàng để vay vốn đầu tư kinh doanh. Trong thời gian thế chấp thì chiếc ôtô bị tai nạn hỏng nặng. Xin hỏi cơ quan bảo hiểm giải quyết chế độ bảo hiểm sẽ trả tiền cho tôi hay cho ngân hàng?

Quốc Huy

(Thanh Oai - Hà Nội)

Trả lời: Tại điều 346 - Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về thế chấp tài sản được bảo hiểm thì:

Trong trường hợp tài sản thế chấp được bảo hiểm thì khoản tiền bảo hiểm cũng thuộc tài sản thế chấp.

Bên nhận thế chấp phải thông báo cho tổ chức bảo hiểm biết về việc tài sản bảo hiểm đang được dùng để thế chấp. Tổ chức bảo hiểm chi trả số tiền bảo hiểm trực tiếp cho bên nhận thế chấp khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Trường hợp bên nhận thế chấp không thông báo cho tổ chức bảo hiểm biết về việc tài sản bảo hiểm đang được dùng để thế chấp thì tổ chức bảo hiểm chi trả bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm và bên thế chấp có nghĩa vụ thanh toán với bên nhận thế chấp.

Căn cứ quy định trên với trường hợp anh hỏi thì khi anh đã thế chấp chiếc ôtô mà chiếc ôtô đó đã mua bảo hiểm tại ngân hàng thì ngân hàng phải thông báo cho tổ chức bảo hiểm biết về tài sản bảo hiểm đang được dùng để thế chấp. Khi đó, nếu trong thời gian thế chấp mà chiếc ôtô bị tai nạn thì tổ chức bảo hiểm chi trả số tiền bảo hiểm trực tiếp cho ngân hàng.

Nhưng nếu trong trường hợp ngân hàng không thông báo cho tổ chức bảo hiểm biết về việc tài sản bảo hiểm đang được dùng để thế chấp thì tổ chức bảo hiểm chi trả bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm, nghĩa là chi trả cho anh và anh có nhĩa vụ thanh toán với ngân hàng nơi anh đã thế chấp.

LS Hoàng Thị Nhàn

(Văn phòng Luật sư Phúc Thọ,
số 23 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa)

Tin cùng chuyên mục