• Hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức

    Hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức

    ANTD.VN - Theo Bộ Nội vụ, việc xác định số lượng ngạch, cơ cấu ngạch công chức phải được thực hiện đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức mới bảo đảm tính chính xác, phù hợp với thực tiễn quản lý, sử dụng công chức.