[CLIP] Cách sử dụng và các tính năng đặc biệt trên phần mềm giám sát Covid -19 của Hà Nội

  • 18/03/2020 21:14
  • 0 bình luận
  • Phú Khánh
ANTD.VN - Từ lúc này, người dân Hà Nội đã có thể tải ứng dụng giám sát Covid -19 của TP Hà Nội để sử dụng. Phần mềm cung cấp chức năng khai báo y tế và cung cấp bản đồ dịch Covid – 19 với các cảnh báo cần thiết cho người dân, thông tin được cập nhật thường xuyên. 

VIDEO

TIN ẢNH

INFOGRAPHIC