Xem di chuyển cây cổ thụ hơn 100 tuổi không cần chặt

2 Hoài Hương

ANTĐ -Khi thực hiện một dự án phát triển, người League City, một thành phố thuộc quận Galveston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, đã sử dụng công nghệ di chuyển cây cổ thụ hơn 100 tuổi đến "khu nhà mới", thay vì đốn hạ nó.

bình luận(2 bình luận)

20x20tathangloi

Việt nam còn chuyển được cả nhà cơ mà. Chuyển cây quá rễ.có điều không thích vì đang thiếu gỗ

20x20Nguyễn Đắc Long

Người ta làm đường mất bao nhiêu công sức để vận chuyển cây cổ thụ đi chỗ khác, ở Việt Nam không làm đường thì chặt phá.... Thật là khó hiểu

Video Khác
Tải thêm video ↓
Quân sự
Pháp luật
Đời sống
Chính trị - Xã hội
Thế giới
Xe+
Văn hóa - Giải trí
Top