Đèn giao thông bị "điên" đánh đố người đi đường!

0 NTN
ANTĐ -  Một bên cả đèn đỏ, đèn xanh đều sáng, một bên đèn vàng bị biến thành đèn đỏ. Người tham gia giao thông không biết nên đi theo tín hiệu đèn nào?!

bình luận(0 bình luận)

Video Khác
Tải thêm video ↓
Quân sự
Pháp luật
Đời sống
Chính trị - Xã hội
Thế giới
Xe+
Văn hóa - Giải trí
Top