Cienco 5 phản hồi thông tin lo ngại "mất vốn Nhà nước sau cổ phần hóa"

  • 19/05/2016 10:45
  • 0 bình luận
  • Phương Mai
  • In bài
ANTĐ - Ông Hà Hùng - Tổng Giám đốc Công ty CP xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5) vừa cho biết, thông tin “mất vốn nhà nước” tại Cienco 5 và doanh nghiệp dự án Cienco 5-land là không chính xác, thiếu cơ sở.
Cienco 5 phản hồi thông tin lo ngại "mất vốn Nhà nước sau cổ phần hóa"

Liên quan đến một số thông tin cho rằng việc thay đổi vốn điều lệ, chuyển nhượng vốn điều lệ tại Cienco 5 và doanh nghiệp dự án là “có dấu hiệu mất vốn Nhà nước”, ông Hà Hùng - Tổng Giám đốc Công ty CP xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5) khẳng định, thông tin này là không chính xác.

Theo ông Hà Hùng, doanh nghiệp dự án Cienco5-Land được thành lập theo Quyết định số 2046 (4/12/2007) của HĐQT Cienco 5 với quy mô vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Trong đó Cienco 5 nắm giữ 49% vốn điều lệ tương ứng 24,5 tỷ đồng. Việc thành lập Cienco 5-Land thuộc thẩm quyền của Cienco 5, được quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Cienco 5 đã được Bộ GTVT phê duyệt. 

Đến nay, trong 4 lần Cienco 5-Land tăng vốn điều lệ (năm 2009, 2010, 2013, 2014), phía Cienco 5, Cienco 5-Land đều thông báo quyền đầu tư theo đúng quy định và bình đẳng với các nhà đầu tư khác.

Việc thực hiện các dự án tại Cienco 5-Land, ông Hà Hùng cho biết: Ngày 18/4/2008, Cienco 5 (chủ đầu tư) cùng với Cienco 5-Land đã ký hợp đồng Xây dựng – chuyển giao Dự án đường trục phía Nam Tỉnh Hà Tây (cũ) số 02/HĐBT với Sở GTVT tỉnh Hà Tây (Cơ quan nhà nước được UBND Tỉnh Hà Tây cũ ủy quyền làm đại diện).

Tháng 5/2010, Chủ tịch HĐQT Cienco 5 đã họp và ra Nghị quyết về việc thống nhất chủ trương giao các dự án tại địa bàn Hà Tây-Hà Nội cho Cienco 5-Land thực hiện, với mức khoán lợi nhuận 2% giá trị chi phí sử dụng đất phải nộp cho TP Hà Nội. 

Trước khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa công ty mẹ (30/6/2013), Cienco 5-Land đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Tổng Công ty. Cienco 5 không hề mất vốn khi đầu tư vào Cienco 5-Land, mà ngược lại còn thu lãi gấp gần 6 lần số vốn đăng ký góp ban đầu vào Cienco 5-Land.

Về quản lý vốn Nhà nước tại Cienco 5, ông Hà Hùng chỉ rõ, theo kết quả kiểm toán nhà Nước qua các năm 2007, 2009, 2012 cho thấy, việc tăng trưởng vốn Nhà nước tại Cienco 5 liên tục tăng từ 50,5 tỷ đồng (năm 2007) lên 388 tỷ đồng (năm 2012). 

Theo kết quả xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá Cienco 5 đã được phê duyệt tại thời điểm 30/6/2013 thì vốn Nhà nước tại Cienco 5 là 438 tỷ đồng. 

Sau khi cổ phần hoá, vốn điều lệ của Cienco 5 là 439 tỷ đồng. Với những số liệu nêu trên, cho thấy vốn Nhà nước đã tăng trưởng đáng kể qua các năm trước khi cổ phần hoá. Do đó, thông tin về việc mất vốn Nhà nước tại Cienco 5 là hoàn toàn không có cơ sở.

Về việc thay đổi vốn điều lệ, chuyển nhượng vốn điều lệ tại doanh nghiệp dự án của Cienco 5, ông Hà Hùng khẳng định: Tất cả các nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng Công ty đều đúng với các quy định của pháp luật và điều lệ của Tổng Công ty, đặc biệt đều được thực hiện công khai minh bạch với sự đồng thuận rất cao của tập thể lãnh đạo Tổng Công ty. 

Tin cùng chuyên mục