Chuyện nhỏ về người viết Đại Việt sử ký

  • 02/01/2017 07:06
  • 0 bình luận
  • Hoàng Nga
  • In bài
ANTD.VN - Nhà sử học Lê Văn Hưu quê ở làng Dị tức Phủ Lý Cung, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa ngày nay. 
Tượng nhà sử học Lê Văn Hưu tại Đại học Quốc gia TP.HCM

Tượng nhà sử học Lê Văn Hưu tại Đại học Quốc gia TP.HCM

Năm 17 tuổi Lê Văn Hưu thi đỗ đầu Bảng nhãn, tức hàng thứ hai trong tam khôi (Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa). Ông là người soạn Đại Việt sử ký - pho sử đầu tiên của dân tộc. 

Năm 11 tuổi, Hưu theo người nhà ra chợ, đi qua lò rèn Lê Văn Hưu đứng lại xem. Bác thợ rèn thấy Hưu đút sách trong túi, biết cậu là học trò nên ra vế đối:

- “Than trong lò, sắt trong lò, lửa trong lò, thổi phì phò, rèn nên dùi sắt”.

Ngẫm nghĩ giây lát, Hưu đối ngay:

- “Nghiên ở túi, bút ở túi, giấy ở túi, viết lúi húi, giành được tam khôi”.

Tin cùng chuyên mục