Chuyển giao công nghệ: Nghiêm cấm lợi dụng quyền hạn để sách nhiễu

  • 07/11/2016 09:40
  • 0 bình luận
  • Huệ Linh
  • In bài
ANTD.VN - "Lợi dụng việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn để sách nhiễu, gây phiền hà, không thực hiện kịp thời yêu cầu của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật" – Đó là một trong những hành vi bị nghiêm cấm được quy định trong dự án Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) được trình bày trước Quốc hội sáng 7-11.

Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh, việc sửa đổi, bổ sung Luật Chuyển giao công nghệ nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, thương mại hóa và ứng dụng các thành tựu KH&CN hiện đại, lành mạnh hóa thị trường công nghệ và môi trường kinh doanh ở Việt Nam, từ đó, góp phần nâng cao năng lực công nghệ của quốc gia và doanh nghiệp, thúc đẩy chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế đi đôi với kiểm soát công nghệ chuyển giao, bảo đảm môi trường xanh và phát triển bền vững đất nước.

Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đọc Tờ trình trước Quốc hội

Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đọc Tờ trình trước Quốc hội

Dự thảo quy định rõ về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động chuyển giao công nghệ, bao gồm: Lợi dụng hoạt động chuyển giao công nghệ làm tổn hại đến lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Huỷ hoại tài nguyên, môi trường; gây hậu quả xấu đến sức khoẻ con người, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc; Chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao; chuyển giao trái phép công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao; chuyển giao công nghệ quy định trong hợp đồng chuyển giao công nghệ không được chuyển giao cho bên thứ ba.

Ngoài ra, hành vi gian lận, lừa dối trong việc lập và thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng dịch vụ chuyển giao công nghệ và báo cáo thống kê chuyển giao công nghệ; Lợi dụng việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn để sách nhiễu, gây phiền hà, không thực hiện kịp thời yêu cầu của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật cũng bị pháp luật nghiêm cấm.

Thẩm định về Dự án Luật trên, Ủy ban Khoa học, Công nghệ & Môi trường của Quốc hội đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đề nghị tạo hành lang pháp lý đầy đủ và toàn diện cho việc tiếp nhận công nghệ cao, tiên tiến từ các nước phát triển, tránh việc nhập khẩu công nghệ lạc hậu, chuyển giao công nghệ từ nước thứ ba.

Tin cùng chuyên mục