Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá: Bố trí nguồn vốn chưa hợp lý

  • 11/07/2013 06:57
  • 0 bình luận
  • Yên Vân
  • In bài
ANTĐ - Hôm qua, ngày 10-7, Bộ VH-TT&DL tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm (2011 - 2013) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá với 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh. 

Trong 3 năm triển khai, chương trình đã tiến hành tu bổ tôn tạo 280 di tích với tổng kinh phí lên tới 855 tỷ đồng. 619 di tích được hỗ trợ chống xuống cấp, tổng kinh phí 334 tỷ đồng. Các dự án sưu tầm và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể của các dân tộc Việt Nam được triển khai rộng khắp trên phạm vi toàn quốc. Thẳng thắn thừa nhận chương trình còn có những hạn chế, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Huỳnh Vĩnh Ái cho biết, việc cân đối, bố trí vốn không hợp lý, dẫn đến một số hạng mục không thực hiện đúng. Nguồn kinh phí từ vé tham quan di tích, tiền công đức chưa được đầu tư trở lại cho tôn tạo di tích và các hoạt động văn hóa ở cơ sở một cách thống nhất.Bên cạnh đó, việc thực hiện huy động nguồn vốn địa phương và nguồn vốn xã hội hóa để thực hiện chương trình này lại rất hạn chế, đặc biệt là nguồn vốn dành xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao và thiết bị phục vụ hoạt động cho các trung tâm văn hóa thể thao cao cấp. 

Tin cùng chuyên mục