Chứng từ trả lương hưu qua bưu điện được lưu trữ vĩnh viễn

  • 11/03/2019 15:08
  • 1 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài

ANTD.VN - Chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội qua hệ thống bưu điện đã mang lại hiệu quả tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng. Để thống nhất thực hiện việc lưu trữ chứng từ, danh sách chi trả lương hưu, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành hướng dẫn cụ thể về việc này.

Việc chi trả lương hưu qua hệ thống bưu điện đã chứng minh được tính ưu việt, thuận tiện cho người hưởng

Việc chi trả lương hưu qua hệ thống bưu điện đã chứng minh được tính ưu việt, thuận tiện cho người hưởng

Theo đó, để thống nhất thực hiện việc lưu trữ chứng từ, danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn các cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam lưu trữ thông tin trả lương hưu và trợ cấp.

Cụ thể, từ ngày 01/01/2019, thực hiện lưu trữ danh sách chi trả bằng tiền mặt, giấy nhận tiền có đầy đủ chữ ký của người hưởng và danh sách chi trả qua tài khoản cá nhân tại cơ quan Bưu điện - đơn vị tổ chức dịch vụ chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng theo hợp đồng đã ký với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Việc lưu trữ gồm: Danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp, danh sách chi trả trợ cấp 01 lần, giấy nhận tiền lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC.

Tất cả các chứng từ phải được lưu trữ vĩnh viễn; việc bảo quản, lưu trữ chứng từ kế toán thực hiện theo quy định của Luật Kế toán và Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán.

Để tổ chức thực hiện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam có trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo Bưu điện các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện lưu trữ chứng từ gốc theo quy định về lưu trữ chứng từ kế toán và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý của chứng từ; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực để đảm bảo việc bảo quản, lưu trữ chứng từ kế toán theo đúng quy định.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các phòng chức năng, Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện nghiêm túc các nội dung, quy trình quy định tại Công văn này; bổ sung Hợp đồng dịch vụ quản lý người hưởng và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua hệ thống Bưu điện với Bưu điện tỉnh trách nhiệm của các bên trong việc lưu trữ chứng từ, danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp tại cơ quan bưu điện theo hướng dẫn.

Tin cùng chuyên mục