Xe+

Chứng chỉ thuyền viên hết hạn vẫn được dùng thêm 3 tháng

  • 30/03/2020 16:52
  • 0 bình luận
  • Hải Dương
  • In bài
ANTD.VN - Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, từ 0h ngày 31/3/2020 chứng chỉ thuyền viên do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp của thuyền viên đang đảm nhiệm chức danh trên tàu biển bị hết hạn, được gia hạn sử dụng tiếp 3 tháng. 

Cục Hàng hải Việt Nam vừa có văn bản gửi các chủ tàu, hiệp hội chủ hàng, Cảng vụ Hàng hải về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc về chứng chỉ chuyên môn cho thuyền viên trong mùa dịch Covid-19.

Cục Hàng hải cho biết, do đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, khiến các chủ tàu gặp khó khăn trong việc thay thế bổ sung thuyền viên cho tàu biển bởi chính sách đóng cửa biên giới, phong tỏa, cách ly phòng chống dịch bệnh của hầu hết các nước.

Nhiều thuyền viên gặp khó hết hạn chứng chỉ chuyên môn nhưng không thể cấp đổi do dịch Covid-19

Nhiều thuyền viên gặp khó hết hạn chứng chỉ chuyên môn nhưng không thể cấp đổi do dịch Covid-19

Tình trạng này đã khiến thuyền viên đang làm việc trên tàu biển bị hết hạn chứng chỉ chuyên môn, nhưng chủ tàu không thể thay thế hoặc bàn giao chứng chỉ chuyên môn đã được gia hạn mới cho thuyền viên.

Trong bối cảnh đó, Tổ chức hàng hải thế giới (IMO) cũng đã có hướng dẫn để tháo gỡ khó khăn cho tình trạng này. Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, từ 0h ngày 31/3/2020, các loại chứng chỉ chuyên môn, Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ thuyền viên do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp của thuyền viên đang đảm nhiệm chức danh trên tàu biển bị hết hạn, được gia hạn sử dụng tiếp 3 tháng, tính từ ngày chứng chỉ thuyền viên đó hết hạn. Thời gian gia hạn tối đa đến hết ngày 31/7/2020.

Quy định này không áp dụng đối với chứng chỉ thuyền viên bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi do vi phạm các quy định của pháp luật.

Trường hợp có thuyền viên áp dụng quy định gia hạn chứng chỉ chuyên môn theo quy định nói trên, chủ tàu, tổ chức quản lý thuyền viên có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản đến Cục Hàng hải Việt Nam, các thông tin liên quan đến thuyền viên đó như tên tuổi, chức danh đang đảm nhiệm…

Báo cáo của chủ tàu phải được thực hiện trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi chứng chỉ thuyền viên hết hạn.

Tin cùng chuyên mục