• Chubb Life Việt Nam phối hợp với LIMRA Hoa Kỳ đào tạo nhân lực

    Chubb Life Việt Nam phối hợp với LIMRA Hoa Kỳ đào tạo nhân lực

    ANTD.VN - Với chiến lược tập trung đầu tư vào đào tạo nhân lực, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam) phối hợp với LIMRA - Tổ chức Nghiên cứu & Thực hành bảo hiểm nhân thọ uy tín hàng đầu của Hoa Kỳ tổ chức chuỗi các khóa huấn luyện chuyên sâu trong năm nay.