Sau bài “Thay đổi phương thức thi hành án tử hình”:

Chuẩn bị kỹ thi hành án bằng tiêm thuốc

  • 06/07/2011 08:05
  • 0 bình luận
  • Hồng Tuấn (Thực hiện)
  • In bài
ANTĐ - Phóng viên Báo An ninh Thủ đô phỏng vấn Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự (THAHS) trong Công an nhân dân.
 
Chuẩn bị kỹ thi hành án bằng tiêm thuốc

- Luật Thi hành án hình sự quy định thi hành án tử hình được thực hiện bằng tiêm thuốc độc. Vậy theo đồng chí, việc thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc có những ưu điểm gì?

- Thiếu tướng, GS.TS  Nguyễn Ngọc Anh:  Theo quy định tại khoản 1, Điều 59-Luật Thi hành án hình sự, thi hành án tử hình được thực hiện bằng tiêm thuốc độc. Quy định này của luật đã được nghiên cứu kỹ lưỡng cả về lý luận và thực tiễn, tiếp thu có chọn lọc pháp luật và kinh nghiệm của nước ngoài và điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Theo đó, thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc có ưu điểm là người bị thi hành án tử hình sẽ ít bị đau đớn, bảo đảm tử thi còn nguyên vẹn; quy trình, công nghệ sử dụng vào việc thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc cũng dễ thực hiện; đồng thời khắc phục những khó khăn, bất cập trong thi hành án tử hình bằng xử bắn thời gian qua như về bố trí pháp trường tổ chức thi hành án; về áp lực tâm lý đối với cán bộ, chiến sỹ trực tiếp thi hành án và thân nhân người bị thi hành án... Vì vậy, quy định nêu trên của Luật Thi hành án hình sự vừa thể hiện chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta đối với người bị kết án tử hình vừa mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, phù hợp với truyền thống nhân văn của dân tộc ta và xu thế chung về thi hành án hình sự của các nước trên thế giới.

- Xin đồng chí cho biết, vì sao thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc chưa được áp dụng ngay từ 1-7-2011, sau khi Luật Thi hành án hình sự có hiệu lực thi hành?

- Thiếu tướng, GS.TS  Nguyễn Ngọc Anh:  Về nguyên tắc, kể từ 1-7-2011, khi Luật Thi hành án hình sự có hiệu lực thi hành thì việc thi hành án tử hình bằng hình thức xử bắn sẽ chấm dứt và được thay thế bằng hình thức tiêm thuốc độc. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng, thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc là hình thức thi hành án tử hình mới, chưa có tiền lệ ở Việt Nam, trong khi đó Luật Thi hành án hình sự mới chỉ quy định mang tính nguyên tắc nên cần phải được quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cụ thể hơn về quy trình thực hiện thi hành án như các loại thuốc được sử dụng để thi hành án tử hình, các bước tiêm, hình thức tiêm, nguồn cung cấp thuốc, trang bị phương tiện, dụng cụ để thi hành án tử hình... Cùng với đó, cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền phải hoàn tất các bước chuẩn bị và bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang bị, phương tiện kỹ thuật; kiện toàn tổ chức bộ máy; đào tạo, tập huấn chuyên sâu đối với đội ngũ cán bộ, bố trí quỹ đất xây dựng nhà thi hành án tử hình... để phục vụ tốt cho việc triển khai thực hiện quy định của Luật.

- Vậy đến thời điểm nào Bộ Công an sẽ hoàn tất các bước chuẩn bị và bảo đảm các điều kiển cần thiết để có thể chính thức áp dụng việc thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc?

- Thiếu tướng, GS.TS  Nguyễn Ngọc Anh:  Hiện nay, thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về việc triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự trong Công an nhân dân, các cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an đang khẩn trương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng Đề án triển khai thực hiện hình thức thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc, Nghị định quy định về quy trình thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc để trình Chính phủ xem xét, thông qua. Như đã nói ở trên, Bộ Công an đã và đang chủ động, tích cực chuẩn bị mọi mặt về cơ sở vật chất, trang bị, phương tiện kỹ thuật; kinh phí; đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ... để sớm thực hiện các quy định của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc. Với những nỗ lực đó và sự phối hợp, giúp đỡ của các bộ, ngành có liên quan, tôi tin rằng, khi Chính phủ ban hành Nghị định và phê duyệt Đề án nêu trên thì việc thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc sẽ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính pháp chế xã hội chủ nghĩa.

- Xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng!

Tin cùng chuyên mục