Chuẩn bị Hội nghị toàn quốc về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

  • 21/06/2016 06:37
  • 0 bình luận
  • Minh Trí
  • In bài
ANTĐ - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về việc chuẩn bị Hội nghị toàn quốc về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Phó Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan chuẩn bị kỹ nội dung, xác định quy mô, hình thức tổ chức hội nghị về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Cần đánh giá đầy đủ, toàn diện tình hình khiếu nại, tố cáo và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo từ sau hội nghị trực truyến toàn quốc về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày 2-5-2012 đến nay, nhất là việc thực hiện các giải pháp đã đề ra, kiến nghị các giải pháp cụ thể, sát thực tế, khả thi nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm an ninh, trật tự, quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.  

Phó Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ chuẩn bị báo cáo chung về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị báo cáo chuyên đề về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai. Bộ Công an chuẩn bị báo cáo chuyên đề về công tác bảo đảm an ninh, trật tự liên quan đến khiếu nại, tố cáo.

Tin cùng chuyên mục