Xe+

Chuẩn bị giảm giá cho phương tiện qua trạm BOT Tasco Quảng Bình

  • 08/10/2017 11:24
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài
ANTD.VN - Phương tiện khi qua trạm BOT Tasco (Km604+800, Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Bình) sẽ được giảm giá trong thời gian tới.
Việc giảm giá cho một số loại phương tiện khi qua trạm BOT Tasco (Km604+800, Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Bình) đã được các bên thống nhất

Việc giảm giá cho một số loại phương tiện khi qua trạm BOT Tasco (Km604+800, Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Bình) đã được các bên thống nhất

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã làm việc cùng UBND tỉnh Quảng Bình, nhà đầu tư dự án và thống nhất giảm giá cho một số loại phương tiện khi qua trạm BOT Tasco (Km604+800, Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Bình).

UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp với nhà đầu tư khảo sát thực địa trạm thu giá Tasco, Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Bình, xác định rõ vùng dân cư ảnh hưởng. Phạm vi xác định giảm giá là các địa bàn trong phạm vi bán kính so với Trạm thu giá trong khoảng từ 3 - 5km.

Theo đó, xe buýt nội đô được miễn giảm 100% giá vé; các loại phương tiện không sử dụng để kinh doanh giảm 50% và giảm từ 10 - 40% đối với các loại phương tiện khác.

Sau khi thống nhất phạm vi và đối tượng ảnh hưởng xem xét giảm giá, UBND tỉnh Quảng Bình chủ trì, chỉ đạo chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng liên quan rà soát, lập lại danh sách các phương tiện thuộc diện được giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ, cập nhật danh sách mỗi quý một lần vào ngày 25 của tháng cuối quý và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực đối với danh sách các phương tiện cung cấp.

Ngoài ra, nhà đầu tư dự án phối hợp với tỉnh Quảng Bình, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng liên quan kiểm đếm, xác nhận danh sách phương tiện thuộc đối tượng giảm giá. Tỉnh Quảng Bình chuẩn xác danh sách phương tiện được giảm giá, cung cấp cho Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án.

Về việc xác định số lượng xe thuộc đối tượng giảm qua trạm thu giá, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ cho biết sẽ căn cứ vào danh sách phương tiện được giảm giá do tỉnh Quảng Bình xác nhận, nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án tra soát trên phần mềm thu giá xác định số lượng xe thuộc đối tượng giảm qua trạm từ ngày 1-1 đến 30-9-2017.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư dự án cập nhật số lượng xe được giảm giá thực tế qua trạm và các chỉ tiêu tài chính, xây dựng phương án giảm giá trên cơ sở đúng quy định và đảm bảo khả thi về phương án tài chính.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu nhà đầu tư dự án gửi báo cáo đề xuất phương án giảm giá kèm theo phương án tài chính trước ngày 10-10-2017.

Tin cùng chuyên mục