Chuẩn bị chu đáo Đại hội Đảng các cấp trong Công an nhân dân

  • 24/09/2019 15:25
  • 0 bình luận
  • Châu Anh
  • In bài
ANTD.VN - Sáng 24-9, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Thông tri số 01 của Đảng ủy Công an Trung ương về đại hội Đảng các cấp trong Công an nhân dân đến đội ngũ lãnh đạo chủ chốt trong Công an nhân dân.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì và trực tiếp quán triệt nội dung Thông tri số 01 của Đảng ủy CATW. Ông Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng dự và quán triệt nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ trụ sở Bộ Công an đến công an các đơn vị địa phương.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước, dự kiến được tổ chức vào quý I-2021. Quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Đảng ủy CATW đã ban hành Thông tri về đại hội Đảng các cấp trong Công an nhân dân. Đây là những văn bản quan trọng chỉ đạo, hướng dẫn việc chuẩn bị và tổ chức đại hội, đảm bảo cho thành công của đại hội Đảng các cấp trong Công an nhân dân.

Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị các đại biểu dự Hội nghị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu để nắm vững những yêu cầu, nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị và Đảng ủy CATW về đại hội. Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp trong đảng bộ mình đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và Đảng ủy CATW.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được Thứ trưởng Lê Quý Vương và đồng chí Lê Quang Vĩnh quán triệt những nội dung cơ bản về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Công an nhân dân theo đúng phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực; góp phần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và Đảng viên.

Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Thông tri số 01 của Bộ Công an, thay mặt Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu các cấp ủy trực thuộc và các cơ quan, đơn vị chức năng trong Công an nhân dân tập trung tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát động các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thứ trưởng Lê Quý Vương chỉ rõ, các cấp ủy trong Công an nhân dân cần chuẩn bị chu đáo nhân sự cấp ủy khóa tới; bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ Đảng, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các dự thảo văn kiện trình đại hội để lấy ý kiến tham gia của đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc trước khi tiến hành đại hội 30 ngày; thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội; phân công ủy viên thường vụ, cấp ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đảng bộ cấp dưới; tổ chức đại hội điểm ở các cấp để rút kinh nghiệm; chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý, tháo gỡ đối với những tổ chức Đảng có khó khăn. 

Cũng tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương thông báo Đảng ủy CATW đã chọn Đảng bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an để tổ chức Đại hội điểm.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nêu rõ, cấp ủy cấp dưới phải báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp việc chuẩn bị văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trước khai mạc đại hội 20 ngày, khi được cấp trên đồng ý mới tiến hành đại hội. Đồng thời yêu cầu sau đại hội, cấp ủy khóa mới tổ chức rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội; báo cáo cấp ủy cấp trên chuẩn y cấp ủy và các chức danh lãnh đạo cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng quy chế làm việc nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết địa hội, phân công công tác cho cấp ủy viên; chú trọng thực hiện chế độ chính sách kịp thời, nghiêm túc đối với các đồng chí không tái cử theo quy định... góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Thông tri 01 của Bộ Công an, thời gian tiến hành đại hội các cấp như sau:

- Đại hội chi bộ trực thuộc, chi bộ cơ sở, Đảng bộ bộ phận không quá 1 ngày, bắt đầu từ tháng 4-2020, hoàn thành trước 31-5-2020.

- Đại hội Đảng bộ cơ sở không quá 2 ngày, Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở Đảng không quá 3 ngày, bắt đầu từ tháng 6-2020, hoàn thành trước ngày 31-8-2020.

- Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW nhiệm kỳ VII không quá 4 ngày, hoàn thành trước 31-10-2020.

Tin cùng chuyên mục