Chưa thực hiện đúng nguyên lý tổ chức, phân công quyền lực

  • 30/10/2017 16:06
  • 0 bình luận
  • Minh Quang
  • In bài
ANTD.VN -  ĐBQH Lê Thanh Vân – Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau đã phát biểu như vậy tại phiên thảo luận của Quốc hội vào chiều 30-10 về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2016…
ĐBQH Lê Thanh Vân

ĐBQH Lê Thanh Vân

Về vấn đề trên,  đại biểu (ĐB) Lê Thanh Vân nêu ý kiến cần phải tiếp tục nắm sát hơn và phân tích nhóm nguyên nhân (bắt bệnh) và nhóm giải pháp (trị bệnh). Nguyên nhân gốc rễ là do hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước và hình thức tổ chức bộ máy thời gian qua của chúng ta chưa thực hiện đúng nguyên lý, tức là tổ chức quyền lực và phân công quyền lực. Trong khi đó, chúng ta nhấn mạnh đến phối hợp nhưng ở đây việc phối hợp đã đẻ ra một loạt các cơ chế trung gian, một loạt ban chỉ đạo và đùn đẩy trách nhiệm khi có vụ việc xảy ra...

Một nguyên nhân khác cũng được ĐB Lê Thanh Vân chỉ ra là chúng ta chưa xây dựng thể chế nhân sự hoàn chỉnh, đủ điều kiện, căn cứ cho việc đánh giá cán bộ, tuyển chọn, lựa chọn và sử dụng cán bộ. Thực trạng hiện nay, tình trạng cán bộ đông nhưng chất lượng kém và đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý còn yếu.

Từ những nhận định trên, ĐB Lê Thanh Vân cũng nêu ra một số giải pháp như cần thành lập Ban chỉ đạo Trung ương để thực hiện quyết liệt các Nghị quyết của Trung ương Đảng về đổi mới hệ thống chính trị do Tổng Bí thư đứng đầu; Cần phải phân định chức năng của hệ thống Hành pháp theo 3 hướng: Hành chính - Chính trị; Hành chính - Công cụ; Hành chính - Tư pháp.

Ngoài ra, chúng ta cần hoàn thiện chế độ công cụ, tập trung vào việc hoàn thiện thể chế nhân sự theo hướng đi sâu và định ra được các tiêu chí, tiêu chuẩn để tuyển dụng, định ra tiêu chuẩn cán bộ, làm sao tuyển chọn được đội ngũ cán bộ thực sự xuất sắc.

Nếu như các chức danh bổ nhiệm thì nhất thiết phải thi cử, còn nếu chức danh do bầu cử thì  đại biểu ứng cử phải đề xuất được chương trình hành động và đường lối của mình theo lịch trình.

Bên cạnh đó cần phải ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó Chính phủ phải có chương trình hành động trong cuộc cách mạng ngành công nghiệp hỗ trợ; Phải đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng cũng như phương thức, tổ chức hoạt động của các cơ quan Lập pháp và Tư pháp.

Tin cùng chuyên mục