Chưa thống nhất có tiếp nhận tố cáo qua điện thoại, thư điện tử hay không

  • 24/05/2018 09:51
  • 0 bình luận
  • Băng Tâm
  • In bài
ANTD.VN - Qua lấy ý kiến tại kỳ họp thứ 4 về dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi) vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về việc có hay không nên chấp thuận tiếp nhận tố cáo bằng hình thức bản fax, thư điện tử, điện thoại.

Sáng 24-5, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Tố cáo (sửa đổi).

Qua quá trình tiếp thu chỉnh lý, dự thảo luật đã được sửa đổi 53 điều, bổ sung 5 điều, bỏ 9 điều, giữ nguyên 10 điều so với dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 và hiện gồm 9 chương, 68 điều.

"Nhiều quy định của dự thảo luật đã được chỉnh lý, hoàn thiện với các nội dung quan trọng nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giải quyết tố cáo, cụ thể hóa quy định mới của Hiến pháp về quyền con người, quyền cơ bản của công dân, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, khắc phục những bất cập của Luật Tố cáo hiện hành", Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo

Về hình thức tố cáo, có 2 loại ý kiến khác nhau. Loại ý kiến thứ nhất, đề nghị bổ sung hình thức tố cáo qua bản fax, thư điện tử, điện thoại bởi hiện nay, việc chuyển tải thông tin thông qua các hình thức điện tử, viễn thông đã hết sức phổ biến. 

Kết quả tổng hợp phiếu xin ý kiến ĐBQH tại kỳ họp thứ 4, có 216 vị đại biểu tán thành quy định theo hướng mở rộng hình thức tố cáo (đạt 62,2% các vị đại biểu có gửi lại ý kiến và đạt 44% tổng số các vị đại biểu). Có 120 vị đại biểu tán thành quy định như Luật hiện hành (đạt 34,6% các vị đại biểu có gửi lại ý kiến và đạt 24,5% tổng số các vị đại biểu).

Theo ý kiến này, việc mở rộng hình thức tố cáo như trên nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong việc thực hiện tố cáo. Bởi thực tế thời gian qua, nhiều nội dung tố cáo, phản ánh các việc làm sai phạm của cán bộ, công chức, của cơ quan nhà nước thông qua các phương tiện điện tử hoặc ngay cả qua mạng xã hội tuy chưa được thừa nhận chính thức nhưng đã góp phần tích cực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham nhũng và vi phạm pháp luật nói chung.

Loại ý kiến thứ hai đề nghị tiếp tục quy định 2 hình thức tố cáo như luật hiện hành là tố cáo bằng đơn và tố cáo trực tiếp, vì cho rằng việc quy định thêm các hình thức tố cáo mới như tố cáo qua fax, điện thoại, thư điện tử có thể dẫn đến tình trạng tố cáo tràn lan, gây khó khăn, quá tải cho các cơ quan nhà nước trong quá trình giải quyết và việc xác định trách nhiệm đối với những người tố cáo sai sự thật. 

"Kết quả phiếu lấy ý kiến cho thấy cả 2 loại ý kiến trên đều chưa được quá 50% tổng số đại biểu Quốc hội đồng ý", Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật cho biết và đề nghị các đại biểu tiếp tục thảo luận, góp thêm ý kiến tại kỳ họp này.

Việc có mở rộng hình thức tiếp nhận tố cáo hay không sẽ được Quốc hội thảo luận trước khi thông qua luật tại kỳ họp này

Việc có mở rộng hình thức tiếp nhận tố cáo hay không sẽ được Quốc hội thảo luận trước khi thông qua luật tại kỳ họp này

Về bảo vệ người tố cáo, báo cáo cho biết dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 chỉ quy định đối tượng được bảo vệ là người tố cáo; tiếp thu ý kiến của ĐBQH, dự thảo luật trình kỳ họp này đã được chỉnh lý.

Theo đó, người được bảo vệ bao gồm người tố cáo; vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo. Nội dung bảo vệ bao gồm bảo vệ bí mật thông tin, bảo vệ vị trí công tác, việc làm, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ. 

Về quy định “rút tố cáo”, đa số ý kiến ĐBQH tán thành việc dự thảo luật bổ sung quy định về rút tố cáo, nhưng đề nghị xác định rõ việc rút tố cáo được thực hiện ở giai đoạn nào; đồng thời cần quy định chặt chẽ hơn về vấn đề này. 

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo luật đã được chỉnh lý theo hướng: Người tố cáo có thể rút toàn bộ nội dung tố cáo hoặc một phần nội dung tố cáo trước khi người giải quyết tố cáo kết luận nội dung tố cáo.

Trường hợp người tố cáo đề nghị rút tố cáo mà người giải quyết tố cáo xét thấy hành vi bị tố cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc có căn cứ cho rằng việc rút tố cáo là do bị đe dọa, ép buộc, mua chuộc hoặc người tố cáo lợi dụng việc tố cáo để vu khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị tố cáo thì vụ việc vẫn phải được giải quyết; người lợi dụng việc tố cáo để vu khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị tố cáo vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi tố cáo của mình, nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Trong phiên họp sáng nay, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường để hoàn thiện dự thảo luật trước khi bấm nút thông qua vào ngày 12-6-2018.

Điều 22. Hình thức tố cáo

1. Việc tố cáo được thực hiện bằng văn bản hoặc bằng lời nói.

2. Tố cáo bằng văn bản bao gồm tố cáo bằng bản giấy, bản fax hoặc thư điện tử.

3. Tố cáo bằng lời nói bao gồm tố cáo được trình bày trực tiếp bằng lời nói tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc tố cáo được trình bày bằng lời nói qua điện thoại với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

(Trích Dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 xem xét, cho ý kiến)

Tin cùng chuyên mục